Meny

Sommaren 2020

Vi går en annorlunda sommar till mötes. Vår ambition är att kunna fira gudstjänster, gå pilgrimsvandringar, ha utställningar och öppna kyrkor. Att samla till konserter och barnaktiviteter. Men allt i skuggan av en pandemi och de restriktioner som måste gälla.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer gäller. Läs mer här

 Det kan också bli snabba förändringar så håll koll på vår kalender på hemsidan.

Senast uppdaterad 16 juni. 

Gudstjänster

Vår ambition är att fira fyra gudstjänster varje söndag under hela sommaren.

Två friluftsgudstjänster, en i Klövedals församling och en i Rönnängs församling. Ta gärna med något att sitta på och en fikakorg. Vid dåligt väder blir friluftsgudstjänsterna inställda.

Vi planerar även för att fira två gudstjänster inomhus, en per söndag i Valla kyrka och en i Stenkyrka kyrka.

Tiderna finns nu i kalendern på vår hemsida, 

För alla gudstjänster gäller: Max 50 personer (enligt lag). Var vänlig iaktta stor försiktighet och håll avstånd. Stanna hemma för din egen och andras skull vid minsta tecken på sjukdom, och om du tillhör någon av riskgrupperna.

Vi sänder Helgsmålsandakt från våra olika kyrkor på Tjörn varje lördag 18.00  via facebook och på vår hemsida. Tidigare sända andakter finns att se på vår hemsida.

Sommarprogram

De olika programpunkterna, tider och platser hittar du genom vår kalender. Vår ambition är att ha öppna kyrkor, utställningar, konserter och olika aktiviteter så långt som möjligt. Vi vet redan nu att det blir färre aktiviteter än vanligt, men vi är tacksamma för det som blir av. Programmet är nu så gott som komplett i vår kalander på hemsidan.

Här kan du ladda ner vårt program som gäller 26 juni till 31 juli. Det är samma annons som finns i Annonsnytt. 

Vi hoppas inte, men det kan bli snabba förändringar, så håll koll i vår kalender på hemsidan.

Vi har satt ett maxantal om 30 personer i våra mindre kyrkor; Rönnäng, Klädesholmen, Skärhamn och Klövedal. Detta för att verkligen kunna hålla avstånd. Se faktaruta. 

Vi har nu valt att ställa in årets sommarkör. 

Barnaktiviteter

Vi har våra olika barnaktiveter igång ungefär som vanligt även denna sommar. Våra häng/bus/fräs, barn i vägkyrka och barn i kustkyrkan har program. Du hittar mer information genom att klicka här.

Våra kyrkorum

Kyrkorummet är ett rum för dig. Här kan man vila, finna ro och styrka. Under en tid när vi tillsammans upplever något nytt och ovisst, är våra kyrkor öppna som en tillflyktsplats och en rastplats. Alla kyrkor på Tjörn, med undantag för Blekets kyrka, är öppna måndag till fredag 10.00-16.00. Du kan sitta en stund i egna tankar och i bön. Du kan tända ett ljus eller bara vara. Välkommen in i kyrkorummet!

Samtal

Behöver du prata med någon? En speciell tid kan väcka speciella tankar och speciella frågor. Våra präster och diakoner finns att nå via telefon. Du kan prata om stort som smått, de har alltid tystnadsplikt och du kan få vara anonym. De nås under kontorstid. 

Kontaktuppgifter diakoner

Kontaktuppgifter präster

Jourhavande präst finns att nå via nödnummer 112. Nu har de utökat sina tider och präst finns att nå från 17.00 fram till 8.00. Alltså under kvällar och nätter, alla dagar i veckan. 

Du kan också nå Kyrkans SOS under vardagar 13.00-21.00 och helgdagar 16.00-21.00. Hit kan du både skriva och ringa. Du når dem på 0771-800 650. De finns för dig, för oss, året runt. 

Behöver du annan hjälp?

Svenska kyrkan Tjörn finns med i det nätverk som på Tjörn hjälper de som inte själva kan handla eller hämta medicin på apoteket, som behöver hjälp att rasta hunden eller finnas som annat stöd. Nätverket finns kvar så länge som krav på social distans finns kvar från myndigheternas sida.

Här kan du läsa mer, både om hur du får hjälp och hur du själv kan ställa upp som volonär.

Du kan också nå nätverket genom att ringa Tjörns kundcenter på telefon 0304-60 10 10

Begravning, dop och vigsel

Kyrkliga handlingar som dop, begravning och vigsel berörs i nuläget inte av förändringarna utan sker som planerat. Förutom de krav om det maxantal som får samlas i respektive kyrka. Se faktaruta. Detta antal innefattar även vår egen personal. Har du frågor kring detta, kontakta vår växel 0304-66 00 55.

Just nu sker inga Tacksägelser i våra gudstjänster på söndagarna. Vi hänvisar till en minnesgudstjänst i samband med Allhelgona den 1 november. Mer information kommer till alla sorgehus i höst inför helgen. 

Förutom detta gäller sedan tidigare att:

  • Iaktta god (hand)hygien - ofta! Hålla lite avstånd samt inga handskakningar och/eller kramar.
  • Följa myndigheters rekommendationer och beslut. Här kan du hitta fakta om pågående pandemi
  • Följa nyheter kring frågan.
  • STANNA hemma om har minsta tecken på sjukdom samt tillhör någon av de olika riskgrupperna. 
  • Använda sunt förnuft i möte med andra och olika aktiviteter. Håll avstånd. 


Vi ber

Vi ber om förböner för alla som nu känner sig extra utsatta i en speciell situation, vi ber för alla sjuka och andra som är drabbade, för alla som jobbar inom vård och omsorg. Vi ber för alla som måste fatta beslut i en fråga där få säkra svar finns. Vi ber om tillit till varandra.

 

Observera att förändringar kan ske med kort varsel. Håll koll på våra digitala kanaler eller ring vår växel (vardagar under kontorstid) 0304-66 00 55. Reservation för felskrivningar.