Kyrkoval 2017

Socialdemokraterna

1. varför ska svenska kyrkans medlemmar på tjörn rösta på just er nomineringsgrupp?

Svenska kyrkan Tjörn har en bred och omfattande verksamhet. Medarbetare och frivilliga gör mycket gott. Det vill vi värna och utveckla. Svenska kyrkan är och ska vara en öppen och solidarisk folkkyrka. För oss betyder det att alla skall få vara med och delta i det kristna livet, lära känna Kristus och hans kärleksbudskap. Kristendomen ska finnas kvar i vårt samhälle. I dagens hårda samhällsklimat är det viktigt att värna vår religion och därmed också den kristna kulturen och traditionen.

2. om svenska kyrkan tjörn måste prioritera verksamhet, lista de tre viktigaste som måste vara kvar och de tre verksamheterna som kan tas bort.

De viktigaste för kyrkan är att:

Fira gudstjänst, med eller utan nattvard , för alla.
Undervisa barn och ungdomar om den kristna läran, Kristi liv och hans kärleksbudskap; undervisningen skall ske med ord och pedagogiska hjälpmedel anpassade efter tiden som nu är.
Med hjälp av diakoni och musik ge människor tillfällen att träffas i kristen gemenskap.

Vår musikverksamhet är omfattande med körverksamhet i alla församlingar. Musikgudstjänsterna är många och viktiga för kyrkobesökarna. Vid överhängande ekonomiska trångmål kan vi dock tänka oss att avstå från kostbara konserter. Även uthyrningsverksamhet av lokaler kan prioriteras ner, liksom att ”sponsra” utflykter.

3. svenska kyrkan tjörn har ett stort diakonalt arbete bland nyanlända och asylsökande på ön. hur ser er nomineringsgrupp på detta?

Det är vardagskristendom att hjälpa nyanlända och asylsökande. Det ska vi fortsätta med. Det arbetet måste ske i samarbete med andra goda krafter, som kommun och Röda Korset. För att använda resurserna på bästa sätt är det viktigt med god kommunikation mellan olika insatser. Vi behöver bli fler i detta viktiga arbete.

Kandidater till val till kyrkofullmäktige i Tjörns pastorat
Arbetarpartiet Socialdemokraterna

1 Ann-Mari Broberg Klövedal
2 Lars-Olof Henriksson Valla
3 Gunilla Johansson Stenkyrka
4 Mikael Petersson Stenkyrka
5 Maria Johannessen Valla
6 Gerhard Bernhardsson Klövedal
7 Inger Bengtson Stenkyrka
8 Magnus Claesson Klövedal
9 Tina Baudino Stenkyrka
10 Björn Sporrong Valla
11 Eva Bertilsson Styvén Rönnäng
12 Jan-Evert Halldin Stenkyrka
13 Christy Whiddon Valla
14 Anders Forsman Valla
15 Alma Nilsson Stenkyrka
16 Torgny Larsson Klövedal
17 Mona Olausson Klövedal
18 Martin Jonsson Valla
19 Maud Hultberg Klövedal
20 Erling Alsin Stenkyrka
21 Barbro Leidzén Stenkyrka
22 Robert Bull Valla
23 Jeanette Lagervall Stenkyrka
24 Daniel Bull Valla
25 Klaes Lundin Eide Stenkyrka
26 Svante Karlsson Stenkyrka