Rönnängs församlingshem
Foto: Carina Etander Rimborg

Rönnängs missionsgrupp

Rönnängs församlingshem. Tisdagar varannan vecka 18:00-20:00

Rönnängs missionsgrupp träffas varannan vecka 18:00-20:00 på tisdagar och planerar bland annat två försäljningar om året till förmån för Act Svenska kyrkan och Stadsmissionen i Göteborg.

Ansvarig är Lillvor Aronsson, telefon 0733 38 92 72.

För aktuella datum se vår kalender

www.svenskakyrkan.se/tjorn/kalender