Rönnängs församlingshem
Foto: Carina Etander Rimborg

Rönnängs missionsgrupp

Rönnängs församlingshem. Tisdagar varannan vecka 18:00-20:00

Rönnängs missionsgrupp träffas varannan vecka 18:00-20:00 på tisdagar och planerar bland annat två försäljningar om året till förmån för Svenska kyrkans internationella arbete och Stadsmissionen i Göteborg.

Ansvarig är Lillvor Aronsson

För aktuella datum se vår kalender

www.svenskakyrkan.se/tjorn/kalender