Foto: MRJ

Rönnängs äldreboende

Middagsbön med diakon måndagar ojämna veckor

Rönnängs äldreboende

Middagsbön med diakon måndagar ojämna veckor kl 11:45 och 12:15

Reservation för ändringar.

Se vår kalender för aktuella datum

www.svenskakyrkan.se/tjorn/kalender

På Rönnängs äldreboende finns två boendeenheter, Rönngården och Solgården.