Foto: Carina Etander Rimborg

Månadens psalm 881

Psalm 881 Med öppna tillitsfulla händer. Text Jonas Jonson, Musik Annika Lagerquist. Sommaren 2018

psalm 881 Med öppna tillitsfulla händer

1. Med öppna tillitsfulla händer

tar jag emot det liv som ges mig nu.

Jag ber om mod att leva

utan ängslan och vila i den tid som Gud mätt ut.

2. Med ödmjukt oförfärat hjärta

tar jag emot den nåd som ges mig nu.

Jag ber om tro att leva i den frälsning

som jag av Kristus får och tacka Gud.

3. Med stilla outgrundlig längtan

tar jag emot det hopp som ges mig nu.

Jag ber om kraft att hålla ut i väntan

till dess min ande nått sitt hem i Gud.

Text: Jonas Jonson 

Musik: Annika Lagerquist

Verbum förlag 2005 Psalmer i 2000-talet