Ljusskiftningar
Foto: Carina Etander Rimborg

Ordna begravning själv

Om ni vill så går är det möjligt att göra många moment i före och i samband med en begravning själv.

Det här är en checklista för den som själv ska ordna med begravning.

Om du inte vill ordna allt själv, kan begravningsbyråerna oftast hjälpa till med det du önskar. Har du frågor är du välkommen att kontakta expeditionen 0304 66 00 55. Vid kyrklig eller annan religiös begravningsakt bör du kontakta den församling den avlidne tillhörde.

Dödsbevis/anmälan av dödsfall

En läkare intygar dödsfallet och utfärdar dödsbevis som skickas till Skatteverkets lokalkontor.

Gravsättningsintyg

Skatteverket utfärdar därefter intyg för gravsättning. Intyget beställs per telefon eller hämtas på Skatteverket. Om den avlidne ska kremeras måste du beställa två exemplar av gravsättningsintyget.

Kyrka/kapell

Begravningslokal bokas på begravningsexpeditionen 0304 66 00 55.

Präst/officiant

Om den avlidne tillhörde Svenska kyrkan och var skriven på Tjörn kontakta expeditionen 0304 66 00 55 för att bestämma tid för begravning. Om den avlidne tillhörde ett annat trossamfund, kontakta det.

Borgerliga förrättare

... har utsetts av Tjörns kommun Läs mer här>>. Anhörig eller annan person kan också vara begravningsförrättare.

Musik

Vid begravningen i kapell ordnar du själv eventuell musiker; i regel kan hemförsamlingen rekommendera någon. Vid begravningsakt i kyrka ordnar församlingen med musiker.

Gravsättning

... kan ske i kistgrav, urngrav, minneslund eller askgravplats. Läs mer här>> Askan kan också spridas över mark eller vatten, vilket fordrar tillstånd från Länsstyrelsen.

Gravplats

Finns redan gravplats i släkten kan kanske den användas. Gravplats beställs på expeditionen som också har gravvisare som kan visa möjliga alternativ.

Kremering och gravsättning

... beställs på blankett ”Beställning av begravning” från begravningsexpeditionen. Gravsättning i befintlig grav bokas genom expeditionen. Endast den som enligt gravregistret är gravrättsinnehavare, eller närmast anhörig, kan beställa begravning. Gravöppning och återställande av gravplats ordnar kyrkogårdsförvaltningen.

Kista och urna

... ska vara av material som kyrkogårdsförvaltningen godkänner. De kan köpas hos begravningsbyråer. Föreskrifter hämtas/beställs från begravningsexpeditionen.

Svepning

Du kan själv svepa den avlidne; oftast finns rum för detta på sjukhuset. Svepdräkt kan köpas hos begravningsbyråer, som också kan utföra svepningen. Den avlidne kan också läggas i kistan med egna kläder.

Transport

Transporten måste ske på ett hänsynsfullt och värdigt sätt i en kista. Du kan själv transportera den avlidne till kyrkogården eller beställa transporten av en begravningsbyrå.

Råd från kyrkogårdsförvaltningen i Göteborg>>

Boka här

För att boka dop, vigsel, begravning eller ett församlingshem för annan verksamhet så tag kontakt med vår pastorsexpedition som har hand om alla våra lokaler på Tjörn.