Två barn leker
Foto: Johannes Frandsen

Liten och stor i Myggenäs

För barn med förälder. Fredagar kl 9.30-12.00 i Myggenäs församlingsgård. Terminsstart 2 september.

För barn med förälder. För alla åldrar. 

Öppet hus för Liten och stor i Myggenäs församlingsgård. 

Kom och lek, prata och fika tillsammans.

För aktuella datum se vår kalender www.svenskakyrkan.se/tjorn/kalender

Adress: Antilopvägen.