Klövedals kyrka
Foto: Linn Heiel Ekeborg

Söndagsandakt från Klövedal

Nyhet Publicerad

Söndag 3 maj.

Medverkande:

Håkan Burman, präst
Maria Eriksson, diakon, textläsning
Susanne Klemets, kantor
Josein Ulmfelt, sång