Skärhamns kyrka i snö
Foto: Svenska kyrkan Tjörns arkiv

Skärhamns kyrka firar 90 år

Nyhet Publicerad

I högmässan på fjärde advent uppmärksammar vi kyrkans födelsedag och att kyrkan numera ägs av Svenska kyrkan Tjörn. Kyrkoföreningen lämnar officiellt över kyrkan till pastoratet i gudstjänsten. Efteråt blir det festligt kyrkfika i församlingshemmet.

Skärhamns kyrka har länge varit unik i och med att den har varit en föreningsägd kyrka. I Sverige finns det bara några få kyrkor som är föreningsägda eller privata. Men nu kommer Skärhamns kyrka att vara ägd av Svenska kyrkan Tjörn, precis som våra övriga kyrkor.

Skärhamns kyrka invigdes 4 december 1932 av Göteborgs stifts dåvarande biskop, biksop Block. Kyrkan var fullsatt och många var det som på olika sätt bidragit till att kyrkan byggdes. Kyrkoföreningen bildade 1928. 

I Högmässan på fjörde advent deltar kyrkoherde Johan Ernstson, diakon Gunilla Gustafsson, från kyrkoföreningen Per Jensnäs och kyrkorådets ordförande Elisabeth Larsson, som också är musiker i högmässan. 

Högmässa 18 december 11.00 i Skärhamns kyrka

Skärhamns kyrka med leendet

Skärhamns kyrka och församlingsgård

På en bergstopp i Skärhamn ligger den leende kyrkan. Läs om kyrkans historia och församlingsgården.