Barnhänder sträcker sig mot solen
Foto: Linda Mickelsson IKON

Omställning

Nyhet Publicerad Ändrad

Vi fortsätter med att hålla vissa av våra verksamheter stängda tills vidare. Barnverksamheterna fortsätter. Vi har öppna kyrkor under vardagarna för dig som vill komma in i kyrkrummet och tanka kraft och mod. Ring våra präster och diakoner om du vill prata med någon.

Uppdaterad 1 april.
Se faktaruta. 
Messy Church i Rönnängs församlingshem är inställt 7 april. 

Vi befinner oss mitt en situation vi aldrig tidigare varit i. Det ställer krav på oss alla. Att iaktta försiktighet i alla våra möten, att stanna hemma när vi är sjuka och att vara noga med speciellt handhygien.

För oss som kyrka är det viktigt att upprätthålla våra gudstjänster och att hålla kyrkorna öppna för enskilda besök. Att våra kyrkorum får bli en rastplats för bön, ljuständning och att bara få vara. För våra gudstjänster, se vår kalender

I enlighet med myndigheternas beslut att skydda olika personer i riskgrupper och för att inte överbelasta sjukvården, anser vi att vi måste ställa om i dessa tider. Så länge grundskolorna är öppna pågår våra barnverksamheter (finns något undantag). I övrigt gäller för våra verksamheter enligt den lista som finns längre ner i texten, och detta gäller tills vidare. Det får vistas 50 personer samtidigt, enligt det krav som myndigheterna ställer, i Valla kyrka och i Stenkyrka kyrka. I våra mindre kyrkor har vi fattat beslut, för att kunna sitta glest och utspritt i enlighet med myndigheternas rekommendationer, att tillåta 30 personer i Rönnängs kyrka, Klädesholmens kyrka och Klövedals kyrka. För Ceremonilokalen gäller 25 personer. Observera att detta maxantal även innefattar vår egen personal och gäller så väl gudstjänster som kyrkliga handlingar (begravning, dop och vigsel).

Kyrkliga handlingar som dop, begravning och vigsel berörs i nuläget inte av förändringarna utan sker som planerat. Förutom de krav om det maxantal som får samlas i respektive kyrka. Detta antal innefattar vår egen personal.  Har du frågor kring detta, kontakta vår växel 0304-66 00 55.

 

 

Ny information kommer ständigt, och förändringar kan ske, vi skickar varje dag ut ”Det händer idag” på fb och uppdaterar i vår kalender på hemsidan när det sker förändringar. Håll koll! Blir du osäker ring vår växel 0304-66 00 55.

 • Vardagar 10.00-16.00 är alla våra kyrkor på Tjörn öppna för eget besök. Tänk ett ljus, sitt en stund i egna tankar och bara var. Kyrkorummet är där för dig. 
 • Alla dagverksamheter är inställda (exempelvis soppluncher, Mat och prat, onsdags- och torsdagsluncher, syföreningar, after work, samtalsgrupper)
 • Våra kyrkokörer har just nu inga körövningar. Respektive körledare informerar sina körmedlemmar. 
 • Rumänieninsamlingen i Kållekärr är stängd. 
 • De sammankomster vi bedriver så serveras ingen fika/mat, gäller även tex kyrkkaffen. 
 • Klövedals barnkör har sin sista körövning för terminen den 1 april. 

Hur särskild evenemang påverkas

 • Samtalsgrupp om livet med start 31 mars i Skärhamns församlingsgård är framflyttad utan klart startdatum. 
 • Basaren i Rönnängs församlingshem 4 april är inställd.
 • En kväll för ideella medarbetare i Svenska kyrkan Tjörn den 21 april är framflyttad till hösten. Vi återkommer med information då. 
 • Församlingskväll 23 april i Klövedal med Fairtrade tema är inställd.
 • Barnsaksloppis i Klövedal 17 april är inställd. 
 • Amen-samtal med DNs kulturchef Björn Wiman den 16 april är inställd.
 • Morgonandakterna i Myggenäs församlingsgård är inställda.
  andakter
 • De andakter som vi brukar ha under veckorna fortsätter som vanligt, våra morgon- och kvällsmässor blir numera till andakter eller enklare gudstjänster.

Vi har startat flera nya andakter mitt i veckan, för att kyrkorummet ska få vara en tank- och en rastplats.

Tisdag och torsdag 11.00 i Valla kyrka är det Förmiddagsmusik - För livets skull
Onsdaga 12.00 i Skärhammns kyrka är det lunchandakt.
Torsdag 12.00 i Rönnängs kyrka är det Andrarum med mycket musik. 

Påsk

Påsken är den största kristna högtiden, med Jesu död på korset och uppståndelsen från det döda, från död till liv. Vi firar gudstjänster och mässor under helgen. För program se länken. 

Observera att The Crucifixion är inställda på långfredagen i Valla kyrka. Likaså blir det i år inte heller någon Påskvandring för alla sinnen i Skärhamns kyrka. 

Det är inte heller något café i Rönnängs församlingshem som tidigare annonserats. Däremot är Rönnängs kyrka öppen för besök mellan 10.00-16.00 i under Stilla vecka. 

Våra äldreboenden
Tjörns kommun har sedan tidigare infört besöksförbud på våra äldreboenden. Det gör att våra verksamheter där gör uppehåll tills vidare. Besöksförbud är även infört på Klövedals äldreboende som drivs av Vardaga.

Samtal

I tider av ovisshet och rädsla kan nya tankebanor lätt komma fram. Sitt inte ensam med dina tankar och funderingar. Våra diakoner och präster, som har tystnadsplikt, finns att nå över telefon. 

Kontakt diakoner

Kontakt präster

Svenska kyrkan Tjörn finns också med i det nätverk som på Tjörn hjälper de som inte själva kan handla eller hämta medicin på apoteket. Kontakta diakon Maria Eriksson, 0733 230 515 om du behöver hjälp.

Detta gäller alltså tills vidare. Vi följer noga händelseutvecklingen och ytterligare justeringar i våra verksamheter kan komma att behövas göras, ibland snabbt. Vi uppdaterar hemsidan kontinuerligt. Håll koll där eller kontakta vår växel vid frågor 0304 - 66 00 55.

Jourhavande präst finns att nå via nödnummer 112 under kvällar och nätter. 

Förutom detta gäller sedan tidigare att:

 • Iaktta god (hand)hygien ofta! Hålla lite avstånd samt inga handskakningar och/eller kramar
 • Följa myndigheters rekommendationer och beslut
 • Följa nyheter kring frågan
 • STANNA hemma om du är sjuk!
 • Använda sunt förnuft i möte med andra och olika aktiviteter

Vi ber om förböner för alla som nu känner sig extra ensamma i en utsatt situation, vi ber för alla drabbade och för alla som jobbar inom vård och omsorg. Vi ber för alla som måste fatta beslut i en fråga där få säkra svar finns. Vi ber om tillit till varandra.

 

Observera att listan med inställda verksamheter kan komma att förändras med kort varsel. Håll koll på våra digitala kanaler. Reservation för felskrivningar. 

Utsikt över Klädesholmen med havet i bakgrunden.

Gudstjänst och kalender

Svenska kyrkan Tjörns kalender med musik- och kulturprogram, aktiviteter och gudstjänster. Välkommen!

Blå dörr med ett hjärta på

Tips i dessa tider

Det förekommer mycket information just nu. Här samlar vi lite olika länkar som kan vara användbara på olika sätt.