En person slår en ordförandeklubba i bordet.
Foto: Kristina Strand Larsson /Ikon

Nu sker nominering till församlingsråden            

Nyhet Publicerad

Kring gudstjänsterna på första adventden 28 november har du som medlem möjlighet att nominera personer till ditt församlingsråd. Det finns ett församlingsråd i varje församling.

Församlingsrådet ansvarar i Tjörns pastorat för respketive församlings verksamhet inom den rambudget som Kyrkofullmäktige beslutat om. Däremot ingår aldrig beslut och frågor som rör personal och fastigheter i församlingsrådets uppdrag.

För att säkerställa församlingens inflytande sker nomineringen i ett öppet möte. Vi har valt att detta sker i samband med våra gudstjänster den 28 november. Nomineringarna gäller för mandatperioden 2022 till 2025.

Rönnängs församling

Du som medlem kan lämna ditt förslag i samband med följande gudstjänster:

Rönnängs kyrka 11.00
Klädesholmens kyrka 18.00

Valla församling

Du kan som medlem lämna ditt förslag i samband med följande gudstjänster:

Valla kyrka 11.00
Valla kyrka 18.00

Stenkyrka församling

Du kan som medlem lämna ditt förslag i samband med följande gudstjänster:

Stenkyrka kyrka 11.00
Skärhamns kyrka 18.00

Klövedals församling

Du kan som medlem lämna ditt förslag i  samband med följande gudstjänster:

Klövedals kyrka 11.00

 

Till varje församlingsråd ska det väljas både ordinarie ledamöter och ersättare. Det är i slutändan kyrkofullmäktige som beslutar om vilka som kommer att ingå i respektive församlingsråd. Mandatperioden är fyra år och församlingsråden sammanträder några gånger varje termin.

I varje församlingsråd sitter också en präst från församlingen.

Här kan du se vilka ledamöter som suttit i ditt församlingsråd och läsa protokoll från deras möten. 

Stenkyrka kyrka

Församlingsråd Stenkyrka

Ordförande 2022-2025, Maria Eliasson

Valla kyrka

Församlingsråd Valla

Ordförande 2022-2025: Inger Bengtson

Klövedals kyrka

Församlingsråd Klövedal

Ordförande 2022-2025: Susanne Lavén

Rönnängs kyrka

Församlingsråd Rönnäng

Ordförande 2022-2025: Mats Berntsson