Nu är det klart!

Nyhet Publicerad

Efter kyrkovalet i september har det jobbats febrilt. Nu är allt klart och vi har fått ett nytt kyrkofullmäktige i Svenska kyrkan Tjörn och deras arbete börjar i januari 2022. Vi har också fått en ny ordförande i kyrkorådet. Det har även varit val till våra fyra församlingsråd under hösten.

Valresultatet har publicerats tidigare men den 20 december hölls det kyrkofullmäktigemötet där alla ledamöter och ersättare valdes till de olika råden i Svenska kyrkan Tjörn. Nu är protokollet påskrivet och därmed kan vi redovisa resultatet. Den nya mandatperioden gäller 2022-2025.

Ordförande i kyrkofullmäktige:
Berne Petersson (POSK). Omvald för ytterligare en period.

Ordförande i kyrkorådet:
Elisabeth Larsson (POSK). Ny ordförande.

Kyrkofullmäktige består av 31 platser och efter kyrkovalet 2021 har dessa fördelats enlig följande: 
Arbetarepartiet - Socialdemokraterna (S)  7 platser
Centerpartiet (C) 4 platser
Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK)  20 platser

Här kan du se valresultetat även för stift och kyrkomötet

Även till Valnämnden har det valts ledamöter och här blir Annika Andersson ny ordförande.

I varje församling finns ett församlingsråd. Under hösten har det även varit val till dessa och även här är nu resultatet klart. Här presenteras respektive ordförande. Mandatperioden är 2022-2025.

Klövedals församlingsråd:
Susanne Lavén - omvald

Rönnängs församlingsråd:
Mats Berntsson - ny på ordförandeposten 

Stenkyrka församlingsråd:
Ordförande ännu ej vald

Valla församlingsråd
Inger Bengtson - omvald

För att ta del av alla ledamöter i kykrofullmäktige, kyrkoråd och församlingsråd klicka in på respektive grupp. 

Ordförandeklubba och Kyrkoordningen

Kyrkofullmäktige Svenska kyrkan Tjörn 2022-2025

Kyrkofullmäktige väljs vart fjärde år vid kyrkovalet.

Kyrkorådet

Kyrkorådet har omsorg om församlingslivet och, tillsammans med kyrkoherden, att Svenska kyrkan Tjörns grundläggande uppgift (gudstjänst, undervisning, diakoni och mission) blir utförd.

Församlingsråd

Det finns fyra församlingsråd på Tjörn: Klövedal, Rönnäng, Stenkyrka och Valla. Församlingsråden är församlingens styrelse.

En person slår en ordförandeklubba i bordet.

Förtroendevalda och protokoll

Pastorat och församlingar styrs av förtroendevalda. Vart fjärde år är det kyrkoval. Då kan alla medlemmar i kyrkan rösta om vilka personer som ska styra Svenska kyrkan.