Fjäril på en blomma
Foto: Magnus Aronson IKON

Ett nytt biskopsbrev om klimatet

Nyhet Publicerad

Idag fredag den 27 september lanserar Svenska kyrkans biskopar ett nytt biskopsbrev om klimatet. Det innehåller både fakta, teologisk reflektion och uppmaningar till så väl beslutsfattare och enskilda människor.

I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.

Första Mosebok 1:1

Biskopsbreven skrivs av Svenska kyrkans biskopar. Det är en text som lyfter ämnen som är viktiga för Svenska kyrkan, pekar ut en riktning och fungerar som stöd och inspiration.

Ett första biskopsbrev om klimatet publicerades 2014. Fem års utveckling har gjort det angeläget med en uppdatering och revidering.

Jordklotet.

Ett biskopsbrev om klimatet

Klimatkrisen är både en existentiell och andlig kris. Många känner oro, skuld och ångest. Hur ser vår framtid på jorden ut Nu är tid för hopp och handling.