Påskliljor på ett altare
Foto: Albin Hillert IKON

En annorlunda påsk

Nyhet Publicerad Ändrad

Påsken kommer att firas, vi sänder digitala andakter under påsken men vi kan under rådande omständigheter inte samlas i våra kyrkor för gudstjänst och mässa. Kyrkorna kommer vara öppna för enskilt besök.

Vi lever i en tid där mycket är osäkert och där ny information ständigt kommer. Det är en sorg i sig att vi inte kan fira påsk med mässa och gudstjänster i våra kyrkor, men den fysiska distans vi måste hålla gör det inte möjligt. Den största kristna högtiden, med budskapet från död till liv, får bli på ett annat sätt i år. Men vi finns tillsammans i tankar och ord oavsett var vi befinner oss. Vi håller inte avstånd i hjärta och tanke. Vi kan också mötas över digitala kanaler.

Denna påsk går vi Via Dolorosa fram tillsammans. Och vi vet att ljuset segrar. 

Tre digitala andakter från Valla kyrka, en för Skärtorsdag, en för Långfredag och en för Påskdagen, kommer att läggas ut på hemsida och facebook respektive dag.

Vår personal kommer att finnas på plats vid varje öppen kyrka under hela påsken.

Skärtorsdag 9 april

18.00-20.00 Klädesholmens kyrka 
Kyrkan öppen för en stunds stillhet, enskild andakt och ljuständning. Kyrkklockorna ringer 19.00.

18.00-20.00 Klövedals kyrka
Kyrkan öppen för en stunds stillhet, enskild andakt och ljuständning. Kyrkklockorna ringer 19.00.

18.00-20.00 Skärhamns kyrka
Kyrkan öppen för en stunds stillhet, enskild andakt och ljuständning. Kyrkklockorna ringer 19.00.

18.00-20.00 Valla kyrka 
Kyrkan öppen för en stunds stillhet, enskild andakt och ljuständning. Kyrkklockorna ringer 19.00.

Långfredag 10 APRIL

10.00-13.00 Klädesholmens Kyrka 
Kyrkan öppen för en stunds stillhet, enskild andakt och ljuständning.

10.00-13.00 Skärhamns Kyrka 
Kyrkan öppen för en stunds stillhet, enskild andakt och ljuständning.

10.00-13.00 Valla Kyrka
Kyrkan öppen för en stunds stillhet, enskild andakt och ljuständning.

14.00-16.00 Klövedals Kyrka
Kyrkan öppen för en stunds stillhet, enskild andakt och ljuständning.

17.00-18.00 Rönnängs Kyrka
Kyrkan öppen för en stunds stillhet, enskild andakt och ljuständning.

PÅSKDAG 12 APRIL

9.00 Rönnängs Kyrkogård
Jesus Kristus är uppstånden! Påskotteandakt på kyrkogården. Janåke Hansson. Ta gärna med egen fikakorg.

10.00-13.00  Klövedals Kyrka
Kyrkan öppen för en stunds stillhet, enskild andakt och ljuständning. Kyrkklockorna ringer 11.00.

10.00-13.00  Rönnängs Kyrka
Kyrkan öppen för en stunds stillhet, enskild andakt och ljuständning. Kyrkklockorna ringer 11.00.

10.00-13.00  Stenkyrka Kyrka
Kyrkan öppen för en stunds stillhet, enskild andakt och ljuständning. Kyrkklockorna ringer 11.00.

10.00-13.00 Valla Kyrka
Kyrkan öppen för en stunds stillhet, enskild andakt och ljuständning. Kyrkklockorna ringer 11.00.

Det kan fortfarande bli förändingar, ofta med kort varsel, så håll utkik på hemsida och på vår facebooksida. Reservation för felskrivning. 

SVT sänder under påsken som vanligt gudstjänster. Via Svenska kyrkans webb kan man också följa gudstjänster under hela Stilla veckan från Uppsala domkyrka.

Solnedgång mot en kal kvist.

Stilla veckan och påsk

Stilla veckan och påsk rymmer ett drama med vänners svek, maktens grymhet och Guds ingripande. Händelserna förändrade livsvillkoren för all framtid.

Jesus i Getsemane

Getsemanevandring

Gå i Jesu fotspår. Följe texten här på webben eller i senaste numret av församlingstidningen Petrus. Vid varje station får vi tänka på vad som hände, be och fundera över hur det rör oss i dag.