Socialdemokraternas kandidater till lokalvalet i kyrkovalet.
Foto: Socialdemokraterna

Nomineringsgrupp Socialdemokraterna

På fotot: Mikael Pettersson, Ann-Mari Broberg och Inger Bengtson

Varför ska man rösta på er nomineringsgrupp?

Vi vill ha en öppen folkkyrka som välkomnar alla. Vi tror att samhället ska styras avvärderingar som frihet, jämlikhet, solidaritet och hållbarhet. Dessa värderingar ska också genomsyra Svenska kyrkan. En stark socialdemokratisk närvaro är en garant för detta. Därför ställer vi upp och kandiderar till kyrkofullmäktige och andra val.

Vilka är de TRE viktigaste frågorna för er nomineringsgrupp de kommande fyra åren? Utveckla gärna svaret lite.

a) En nära och öppen folkkyrk. Vi vill främja kyrkans roll i civilsamhället och satsa på verksamheter som når människorna i deras sammanhang. För att på så sätt få allt fler att delta och finna sin plats och tro i Jesu Kristi gemenskap. Vi kan fira gudstjänst på alternativa tider, lite enklare med mer musik, samtalskvällar med fika. Verksamheter som Livbojen, S:t Mary och barn- och ungdomsarbetet är bra exempel på detta. Vi välkomnar delaktighet inom ramen för församlingarnas grundläggande uppgifter; fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni och mission. Oavsett vilken relation du har till Jesus Kristus ska kyrkan finnas där för alla. Ett diakonalt arbete har en nyckelroll.

b) Ett föredöme som arbetsgivare. Anställda i Svenska kyrkan Tjörn ska ha rätt till en god arbetsmiljö. Vi ska vara ett föredöme när det gäller schysta villkor, kompetensutveckling, jämställda arbetsvillkor och psykosocial arbetsmiljö. Den svenska arbetsmarknadsmodellen värnas i kampen mot diskriminering.

c) Tillsammans vårdar vi miljön och klimatet för att bli klimatneutrala. Vi värnar skapelsen med ett aktivt miljö- och klimatarbete. Vi ska ställa om verksamheten så att inga negativa avtryck på miljön eller klimatet skapas. Hållbarhet blir ledord både i materialanskaffning, transportflöde och att säkerställa att kollektivavtal finns i hela entreprenadkedjan. Solenergiinstallationerna på våra byggnader är goda exempel på hållbara investeringar.

Frågor kring ekonomi är alltid aktuellt. Och vi har senaste året lärt oss att förändringar kan komma snabbt. Hur tänker er nomineringsgrupp kring omprioritering av verksamheterna om/ när ekonomin så kräver?

Svenska kyrkan Tjörn har en stabil ekonomi så några drastiska förändringar i verksamheten behöver inte ske. Men om: Så kan verksamhet bedrivas i färre lokaler, kända riksartister ersättas med lokala musiker, Stenkyrka bli en sommarkyrka för att spara värme osv.

Vi har fått en jord att förvalta och värna, hur vill er nomineringsgrupp arbeta för en hållbar utveckling för alla människor?

Se svaren bl.a. på 2b och 2c

Ett av våra fokusområden inom Svenska kyrkan Tjörns arbete är barn 0-18 år. Hur vill ni som nomineringsgrupp arbeta med denna åldersgrupp och samtidigt göra kyrkans arbete relevant för framtidens medlemmar?

 

Kyrkan Tjörn har speciellt fokus på verksamheter för barn och unga. Den vill vi fortsätta att utveckla och behålla avgiftsfri. En ny satsning är en ungdomspedagog vars uppgift är entusiasmera våra unga att finna sin plats i våra sammanhang och få bl.a. konfirmander att vara kvar inom kyrkan. Höviksnäs växer, där vill vi skapa bättre lokaler för kyrkans verksamheter.

 

Vill du ställa fler frågor till nomineringsgruppen?

Ann-Mari Broberg, 0705-816104, annmaribroberg@gmail.com

Mikael Pettersson, 0304- 660858, gunneby.mikael@gmail.com

Inger Bengtson, 0702-581716, inger.bengtson@hotmail.se