Centerns kandidater i lokalvalet i kyrkovalet
Foto: Montage

Nomineringsgrupp Centern

På fotot: Henry Hermansson, Svante Blidberg och G Olof Kjellström

Varför ska man rösta på er nomineringsgrupp?

Vi står för en öppen folkkyrka som utgår från de lokala församlingarna. En kyrka som säger välkommen oavsett vem du är. En kyrka som räknar med dig.

Vilka är de TRE viktigaste frågorna för er nomineringsgrupp de kommande fyra åren? Utveckla gärna svaret lite.

- Låta Svenska Kyrkan fortsätta vara en decentraliserad organisation, där engagemang byggs underifrån, ur de lokala församlingarna.

- Hålla det kristna budskapet aktuellt och modernt genom förnyelse och test av nya alternativa gudstjänstformer.

- Värna det ideella arbetet i gudstjänst och församlingsarbete.

Frågor kring ekonomi är alltid aktuellt. Och vi har senaste året lärt oss att förändringar kan komma snabbt. Hur tänker er nomineringsgrupp kring omprioritering av verksamheterna om/ när ekonomin så kräver? Covid-19 har lärt oss att vi måste snabbt kunna anpassa oss till nya förutsättningar.

En lagd budget grundar sig på vissa underlag, förväntningar och planer. När de förutsättningarna ändras markant måste även budget, ekonomisk planering och program uppdateras efter den nya situationen.

Vi har fått en jord att förvalta och värna, hur vill er nomineringsgrupp arbetaför en hållbar utveckling för alla människor?

- Att aktivt skapa en hållbar utveckling för alla människor i hela världen genom ActSvenska Kyrkan såväl som våra församlingar.

- Att på våra kyrkogårdar och runt våra byggnader arbeta giftfritt.

- Att aktivt välja blommor och växter som främjar pollinerande insekter.

- Att främja bo- och livsförutsättningar för pollinerande insekter exempelvis med bihotell.

- Att vid renovering och nybyggnation av fastigheter och byggnader ha ett långt gående fokus på fossilfri hållbarhet.

Ett av våra fokusområden inom Svenska kyrkan Tjörns arbete är barn 0-18 år. Hur vill ni som nomineringsgrupp arbeta med denna åldersgrupp och samtidigt göra kyrkans arbete relevant för framtidens medlemmar?

Vi vill själva, men också tillsammans med andra organisationer/förvaltningar fortsätta samt skapa nya projekt där Svenska Kyrkan på Tjörn är en modern, engagerad och aktiv aktör i lokalsamhället på Tjörn. Familje-, barn- och ungdomsarbete är viktigt och kommer fortsättningsvis prioriteras. Det ska vara lätt att gå till kyrkan för alla.