Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Msomi och Acton

Msomi Chacha och Acton Lwankomezi var hos Svenska kyrkan Tjörn från 30 april till sista maj 2017.

Msomi (26 år) och Acton (19 år) kommer från Evangeliska kyrkan i Tanzania och deltar i det utbytesprogram som Svenska kyrkan har med Evangeliska kyrkor i världen. 

Msomi och Acton kom till Sverige under våren 2017 och var en period i Jönköping. Under hela maj var de en del av och medverkade i olika verksamheter i Svenska kyrkan Tjörn.