Foto: Erika Andersson

Lilla 39:an förskola - årskurs 2 i Höviksnäs

Onsdagar kl 13-15 på Övergårdsvägen 39 i Höviksnäs. Terminsstart 21 september.

För barn i förskola - årskurs 2.

Vi hämtar barnen vid skolan Fridas Hage och går tillsammans till kyrkans lägenhet på Övergårdsvägen 39. Där bjuder vi på mellanmål.

Vi har samling med andakt, sångstund och pyssel.

Vi följer de barn, som inte kan bli hämtade av föräldrar kl 15.00, tillbaka till fritids.

Det är viktigt att fritids och skola vet om att ditt barn ska vara med. 

Meddela Johanna Edén om ditt barn kommer till verksamheten.

För aktuella datum se vår kalender www.svenskakyrkan.se/tjorn/kalender

Välkommen!

Ansvarig: