Krucefix
Foto: Emma Berkman

Månadens psalm145

1 februari till 20 mars 2016

När väldens Frälsare jag ser

1     När väldens Frälsare jag ser på korset där sitt liv han gav,

      jag bittert ångrar, blygs för det som förr min lust och stolthet var.

2.     Ej större ära finns än den att ärans konung höra till.

      Jag ser vad som oss skiljer än och ber di, Jesus: Gör mig fri.

3.     Ditt blod, en dräkt i purpurrött, försoningstecknet för mig är.

    Det är min död som du har dött, det är ditt liv du åt mig ger.

4.     Den kärlek som så underbar i dig, o Jesus, tog gestalt

      som gåva och som svar vill ha mig själv och allt som du mig gav.


Text: Isaac Watts 1707 (33 år) "When I survey the wondrous cross", sv. övers. Anders Frostenson 1935, 1976 (29, 70 år) Musik: England 1783

Den här psalmen är en av Watts´ mest kända och från början en nattvardshymn, publicerad i Hymns and spiritual songs 1707.

Den har i över 100 år funnits på svenska, men då mest i frikyrkliga sångböcker. Där har funnits två versioner: "Då jag beskådar korsets stam", en översättning av Emanuel Booth-Hellberg, och "När jag det dyra korset ser", en översättning av Anna Ölander år 1900.

Psalmen uttrycker till stor del den troendes gensvar på det Jesus gjort för oss: ånger och blygsel över mycket som varit ens lust och stolthet och en bön om frihet från det som ännu kan skilja oss från honom. Men även själva Jesus´ fullbordade frälsningsgärning (det som också kallats "det saliga bytet") uttrycks starkt och evangeliskt i strofen om Jesus´ blod: "Det är min död som du har dött, / det är ditt liv du åt mig ger."

Frank Buchman, Oxfordgrupprörelsens ledare, har berättat att hans livs vändpunkt skedde medan denna hymn sjöngs i ett engelskt lantkapell, efter att evangelisten Jessie Penn-Lewis talat inträngande om Kristi kors.

Psalmen var även den kristna hymn som den hinduiske frihetskämpen Mahatma Gandhi mest uppskattade och som han ofta mediterade över när engelsmännen höll honom i fängelse. (Källa: Den evangeliska missionen 6-7 1922 s, 139).

Anders Frostenson översatte psalmen redan 1935, men den togs inte in i 1937 års psalmbok. Och när en ny psalmbok blev aktuell ett knappt halvsekel senare kändes språket redan så föråldrat att han gjorde en till stora delar ny version, mindre bunden till de tidigare mycket stränga helrimskraven.

(Källa: Bloggen 1986 år melodipsalmbok på nätet>>)