Foto: Magnus Aronson

Månadens psalm 908

Psalm 908 Gud är mysterium. Text Christina Lövestam. Musik: Georg Riedel. 11 februari-25 mars 2018.

Gud är mysterium

Gud är mysterium kännbar i inre rum.
Djupaste hemlighet rörs där av helighet
sluts i förlåtelse hos den som allting vet.
Gud är mysterium.

Text: Christina Löwestam
Musik: Georg Riedel

Verbum förlag.

Psalmer i 2000-talet.