Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Månadens psalm 908

Psalm 908 Gud är mysterium. Text Christina Lövestam. Musik: Georg Riedel. 11 februari-25 mars 2018.

Gud är mysterium

Gud är mysterium kännbar i inre rum.
Djupaste hemlighet rörs där av helighet
sluts i förlåtelse hos den som allting vet.
Gud är mysterium.

Text: Christina Löwestam
Musik: Georg Riedel

Verbum förlag.

Psalmer i 2000-talet.