Foto: Magnus Aronson

Månadens psalm 891

Psalm 891 Nattvardscalypso. Text Fred Kaan, Översättning Tomas Boström. Musik Doreen Potter efter "Linstad", Jamaicansk trad. Svenska kyrkan Tjörn. Månadens psalm sommar 2018.

891 Nattvardscalypso

1. Låt talangerna blomma fritt, dela med dig så mitt blir ditt.

Bröd och vin står på bordet här Kristus visar vad kärlek är.

Jesus lever här, allting andas när

brödet bryts igen av en vän.

2. Här vid bordet blir alla ett. Här i ordet har alla sett

vad väslgnelsen innebär, vilken gåv Guds kärlek är.

Jesus lever här, allting andas när

brödet bryts igen av en vän.

3. Jesus manar oss: "Kom" och "Gå" till en vardag så den kan få

del av kärlekens ljus och salt, Gud - Emanuel - överallt.

Jesus lever här, allting andas när

brödet bryts igen av en vän.

------------

Text: Fred Kaan

Översättning: Tomas Boström.

Musik: Doreen Potter efter "Linstad", Jamaicansk trad.

Psalmer i 2000-talet. Verbum förlag.