Väg vid Åh
Foto: Carina Etander Rimborg

Månadens Psalm 826

Sommaren 2016

Under sommaren 2016 har Svenska kyrkan Tjörn två psalmer som "månadens psalm". Dels är det Psalm 815 och sedan är det också Psalm 826 Gå med Gud.

Psalm 826 är skriven av Tommie Sewón, både text och musik. Psalmen finns i psalmboken Psalmer i 2000-talet som är utgiven av Verbums förlag.

1. Gå med Gud som skyddar dem som älskar.

Gå med Gud som lovar gå bredvid.

Gå med Gud som stöder den som vacklar, rätar krökta ryggar,

stillar hunger i rätt tid.

 

2. Gå med Gud som krigar mot det onda.

Gå med Gud som känner väl din strid.

Gå med Gud som stöder den som vacklar, rätar krökta ryggar,

stillar hunger i rätt tid.

 

3. Gå med Gud som hör när hjärtan ropar.

Gå med Gud som fäster sig därvid.

Gå med Gud som stöder den som vacklar, rätar krökta ryggar,

stillar hunger i rätt tid.

Gå i frid, Gå i frid, Gå i frid.

Här kan du höra hur psalmen låter.