Månadens psalm 817b

"Med Hjärtats tillit" Text Dietrich Bonhoeffer. Översättning: Jonas Jonsson, Musik: Erik Sommer. Månadens psalm 20 september-29 november 2017.

Med hjärtats tillit

1. Med hjärtats tillit att Guds goda makter beskyddande och trofast kring oss står

vill vi tillsammans leva dessa dagar och tacksamt ta emot den tid vi får.

 

2. I goda makters underbara omsorg vi väntar lugnt vadhelst oss möter här.

Gud är hos oss var afton och var morgon, Guds kärlek genom varje dag oss bär.

 

3. Än plågar allt det gamla våra hjärta, än tynger onda dagar som vi minns.

Kom, Herre, rädda våra skrämda själar med frälsning som vi har skaptas till.

 

4. Och vill du att vi än en gång skall glädjas åt denna värld, och njuta solens glans.

allt det förgångna skall vi då få lämna och ge åt dig vårt liv, vår tro, vårt allt.

 

5. Låt varmt och klart idag de lågor flamma som du bland oss i världen dunkel ställt.

När så kan ske, för oss då åter samman. Vi vet att i vår natt ditt ljus är tänt.

 

6. När kvällen kommer och dess stillhet djupnar, låt oss få höra nya sångers ljud

från den fördolda värld som oss omsluter, från dina barn som lovar dig, o Gud.

Text: Dietrich Bonhoeffer.
Översättning: Jonas Jonsson.
Musik: Erik Sommer.