Foto: Kristina Strand Larsson IKON

Månadens psalm 813

Kom, vandra genom gatorna. Text: Holger Lissner. Översättning: Per Harling. Musik: Erik Sommer. Månadens psalm 11 juni - 27 augusti 2017.

Psalm 813 Kom, vandra genom gatorna

1. Kom, vandra genom gatorna i staden,
du goda Ande, sommarklar,
stryk ömt den nötta, gamla grå fasaden,
berör det liv som än finns kvar,
så tro kan gro och hopp kan bo,
där våra dörrar öppnas för de andra.

2. Smyg in i våra smala trappuppgångar,
septembermilda kärlekssång,
och sjung om Gud för rädslans alla fångar,
för oss vars mod kvävs gång på gång,
så sorgsna ler och blinda ser,
att det är ända vårt att leva livet.

3. Blås nytt liv över stadens marknadsplatser,
du vinterklara sanningsvind,
träng in i maktens grå kontorspalatser,
tänd livets ljus, lys upp, lys in,
så vi kan få i väntan på
Guds ankomst till oss, smycka oss i glädje.

4. Kom hit, när fruktan håller välden fången,
du vårens ystra skaparmakt,
gör känt, att Jesus Kristus är uppstånden
och väntar oss som han har sagt,
så vi kan gå i tro ändå,
och utan fruktan ut i nådens sommar.

Text: Holger Lissner
Översättning: Per Harling
Musik: Erik Sommer

Utgiven av Verbum förlag Psalmer i 2000-talet (2006)

Holger Lissner är dansk präst och skriver mycket musik. 

Per Harling är svensk präst, kompositör och musiker. Svenska kyrkans "Lasse Berghagen" skulle man kunna säga. 

Erik Sommer är dansk musiker, organist, rektor och lärare.