Luther och hans familj musicerar
Foto: Oljemålning av Gustav Spangenberg cirka 1875.

Månadens psalm 387

Jesus Kristus är vår hälsa. Månadens psalm 19 februari - 4 april 2017. En Martin Luther-psalm.

Jesus Kristus är vår hälsa är en nattvardspsalm med tolv verser som fanns med i 1695 års psalmbok första gången. Högmarck (1736) uppger att den ursprungliga latinska hymnen Jesus Christus nostra salus är författade av Jan Huss. I en tryckt version från 1767 anges upphovet vara "J. Huss, D. Luther, L. Petri". I 1819 års psalmbok anges psalmen vara skriven av Johannes Hus (vers 1-2) omkring 1400-talet och bearbetades och utökades av Martin Luther 1524 för att översättas av Olaus Petri 1530, alltså inte Laurentius Petri, (årtalen anges först 1937 då psalmen bara har elva verser). 1986 har Hus insats ersatts med uppgift om "Latinsk sång 1300-talet" och att psalmen bearbetades av Anders Frostenson 1979.

Melodin är från 1400-talet, nedtecknad i Erfurt 1524. Men i koralboken 1921 års koralbok med 1819 års psalmer anges att melodin har medeltida ursprung men inte användes i 1697 års koralbok och inte heller fanns med i J.C.F. Haeffners koralböcker.

Källa: Wikipedia

https://sv.wikipedia.org/wiki/Luthers_psalmer

I vår psalmbok från 1986 är det endast sju verser med i psalmen.

1. Jesus Kristus är vår hälsa. /Han oss alla ville frälsa.
Med sin plåga och sin död /han oss har frälst ur dödens nöd.

2. För att vi hans död ska minnas / låter han sig själv här finna.
Han sin kropp, sitt blod oss ger./I bröd och vin vi honom ser.

3. Vid sitt bord han vill oss trösta. /Vi har blivit återlösta.
När vi litar på hans nåd / vi mitt i döden livet får.

4. "Kom till mig, mitt barn". han säger. /"Jag vill ge dig allt jag äger.
Läkedom och liv du får. /Du renad blir i mina sår".

5. Om du Jesus vill bekänna /hjärtats tro till honom vända,
ser din synd och ser hans nåd, /du till hans bord beredd då går.

6. Rikt på frukt vårt liv skall bliva /när Guds Ande oss får driva.
Andra skall få glädje av /vad Herren Jesus åt oss gav.

7. Gud, vår Fader, dig vi lova /för din gränslöst rika gåva.
För så stor barmhärtighet /dig vare pris i evighet.

Text: latinsk sång 1300-talet, M.Luther 1524, Olavus Petri 1530, A. Frostenson 1979.
Musik 1400-talet/Erfurt 1524