Foto: Carina Etander Rimborg

Månadens psalm 184

Psalm 184 Jesus kär, var mig när. Text Lina Sandell-Berg, Musik Tysk 1800-talet. Svenska kyrkan Tjörn, månadens psalm september 2018.

Psalm 184

1. Jesus kär,var mig när
och livets väg mitt hjärta lär.
När dagen gryr, när natten skymmer,
Jesus kär, var mig när.

2. Håll du mig tätt vid dig
och jämna för min fot din stig.
I glädjen och i sorgen lika,
håll du mig tätt vid dig.

Text: Lina Sandell 1888 (56 år), jfr Stora Nätpsalmboken nr 400!
Musik: Tysk 1800-talet, alt. Henry Weman 1937 (40 år), se nedan (publ. m. rättsinnehavarnas tillstånd)

Denna sång trycktes tillsammans med flera andra älskade Sandellsånger, bl.a. Jesus för världen, för första gången i 11:e upplagan Stockholms Söndagsskolförenings sångbok år 1888. Annars skrev ju Lina Sandell de flesta av sina sånger i ganska unga år, på 1850- och 1860-talen, men hon upplevde något av en "andra blomstringsperiod" som författare i slutet av 1880-talet, då ofta med inriktning på just sånger för barn och ungdom.

Psalmen är en enkel bönesång, som flera generationer har lärt sej utantill. Sången hör f.ö. till det fåtal som fanns med i nästan alla samfunds sångböcker redan före 1986. Men den räknas inte längre till den självklara "barnpsalmsrepertoaren" och inte heller sjungs lika ofta av de vuxna. Att "mig" och "dig" i v. 2 så tydligt rimmar på "stig" har kanske bidragit till att sången upplevs lite ålderdomlig. Men annars känns den fortfarande innerlig och lika användbar morgon som kväll, eller "Under dagen" som rubriken i psalmboken nu lyder. I både gryning och skymning, i både glädje och sorg vill vi vara nära Jesus.

När sången första gången kom med i psalmboken, 1937, berövades den först sin väl insjungna melodi och fick istället (i 1939 års koralbok) en koral av domkyrkoorganisten i Uppsala, Henry Weman. Men folk fortsatte även inom Svenska kyrkans kretsar att gladeligen sjunga den melodi som nu äntligen står också i psalmboken. Jag tror faktiskt aldrig att jag en enda gång hört Wemans melodi sjungas, fast den egentligen inte heller är så dum, särskilt inte framförd i 4-stämmig kör.

Källa:

http://svps1986.blogspot.com/2010/02/184-jesus-kar-var-mig-nar.html