Barn i gudstjänst
Foto: Magnus Aronson

Liten och storgudstjänst i Skärhamn

En gång i månaden firar vi Liten och stor-gudstjänst i Skärhamns kyrka.

Gudstjänst för Liten och stor en tisdag eftermiddag. Här firar vi gudstjänst med barnet och familjen i centrum. Vi sjunger, pratar och ber.

Varje gång avslutar vi med korv och bröd.

Se kalendern www.svenskakyrkan.se/tjorn/kalender för aktuella datum.