Lilldalshemmet
Foto: Maria Johannessen Tjörns kommun

Lilldals äldreboende

Gudstjänst varannan torsdag kl 10:30 jämna veckor. Sånger till kaffet måndag 15:30

Sånger till kaffet med Maria Karlsson Runge varje måndag kl 15:30 i restaurangen på Lilldals äldreboende. Reservation för ändring. 

För aktuella datum se vår kalender www.svenskakyrkan.se/tjorn/kalender