Foto: Carina Etander Rimborg

Leva-vidare-grupp

För dig som förlorat en partner och behöver någon att dela dina erfarenheter med.

Att drabbas av sorg och bli tvungen att lära sig leva under nya förhållanden kan vara ett tungt arbete. Ibland kan man behöva någon utomstående att prata med.
Svenska kyrkan på Tjörn erbjuder möjlighet att få samtala med en diakon.

Vi erbjuder också "Leva vidare-grupper" där man får träffa andra sörjande. Ofta är det värdefullt att få träffa andra som är i liknande situation, för att kunna gå vidare i sorgearbetet.

I ”Leva vidare-gruppen” är man 5-7 personer som träffas vid fem tillfällen plus eventuellt en återträff. Vid träffarna så samtalar man utifrån olika teman och varje träff inleds med en fika.

Du väljer själv hur mycket du vill dela med dig av i gruppen.

Det är kostnadsfritt att vara med.
För mer information eller för frågor, är du varmt välkommen att kontakta oss.