Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Ladies i Skärhamn

Ordnar julbasar och stöttar med ideella insatser i församlingen. Torsdagar 14:30-16:30

Ladies finns som en ideell kraft i församlingen och stöttar upp där det behövs. Ordnar julbasar och håller i andra ideella insatser. Träffas var tredje torsdag.

För aktuella datum se www.svenskakyrkan.se/tjorn/kalender

Jaana Pollari Lindström

Jaana Pollari Lindström

Svenska kyrkan Tjörn

Komminister/arbetsledare, Präst