Kyrkoval 2017

Centerpartiet

1. varför ska svenska kyrkans medlemmar på tjörn rösta på just er nomineringsgrupp?

För att vi värnar om vår Svenska folkkyrka, dess församlingar som öppna mötesplatser och alla människors lika värde.

2. om svenska kyrkan tjörn måste prioritera verksamhet, lista de tre viktigaste som måste vara kvar och de tre verksamheterna som kan tas bort.

  • Unga familjer, barn och äldre.
  • Gudstjänst varje söndag.
  • Konfirmandundervisningen.

Vi ser inte att vi kan ta bort någon verksamhet, utan stora konsekvenser för församlingarna.

3. svenska kyrkan tjörn har ett stort diakonalt arbete bland nyanlända och asylsökande på ön. hur ser er nomineringsgrupp på detta?

Positivt – alla människors lika värde.

Val till Kyrkofullmäktige i Tjörns pastorat
Centerpartiets kandidater

1 Margit Karlsson Skår, Stenkyrka
2 Henry Hermansson Kärrslätt, Stenkyrka
3 Inger Johannisson Skärhamn, Stenkyrka
4 Inga Olsson Olsnäs, Stenkyrka
5 Svante Blidberg Valsäng, Klövedal
6 Georg Strömbom Hövik, Valla
7 Anders Andersson Rönnäng, Rönnäng
8 G. Olof Kjellström Kållekärr, Stenkyrka
9 Irene Gustavsson Gåseknöde, Stenkyrka
10 Maria Karlsson Mällby, Valla
11 Jessica Bergstedt Valsäng, Klövedal
12 Roger Karlsson Hallsbäck, Klövedal
13 Björn Eskilsson Brok, Stenkyrka
14 Birgit Börjesson Grinneröd, Stenkyrka
15 Conny Johansson Siröd, Stenkyrka
16 Märta Johansson Bö, Stenkyrka
17 Bengt Andersson Tolleby, Stenkyrka
18 Elisabeth Agdahl Svanvik, Valla
19 Johan Sjöholm Tyft, Stenkyrka
20 Lisbeth Hammar Olsnäs, Stenkyrka
21 Maj-Lis Berndtsson Bleket, Stenkyrka
22 Mikael Ribeck Kållekärr, Stenkyrka
23 Sandra Olsson Valsäng, Klövedal
24 Ulla Rutgersson Haketorp, Stenkyrka
25 Malte Johannisson Utäng, Stenkyrka
26 Rolf Sillfors Brok, Stenkyrka
27 Håkan Berndtsson Skärhamn, Stenkyrka
28 Catherine Grännsjö Valsäng, Klövedal
29 Mats Kristensson Rönnäng, Rönnäng