Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kyrkoval 2017

Kyrkovalet ägde rum 17 september 2017.

På Tjörn ställde fyra grupper upp i valet till Kyrkofullmäktige i Tjörns pastorat.

Dessa fyra grupper är:

 • Centerpartiet
 • Framtidens kyrka i Tjörns pastorat
 • Socialdemokraterna
 • Sverigedemokraterna

Läs mer om grupperna nedan.

Vem kunde du rösta på?

Här kan du hitta alla kandidaterna som ställer upp i kyrkovalet i hela Sverige. Där kan du också hitta dina kandidater på Tjörn. 

https://kandidatvisning.svenskakyrkan.se/

Svenska kyrkans webbsida om kyrkovalet>>

Det här väljer du till i kyrkovalet

I kyrkovalet görs val till tre olika nivåer. 

Kyrkofullmäktige, ditt lokala val

Du väljer till kyrkofullmäktige i Tjörns pastorat. Kyrkofullmäktige består av 31 ordinarie ledamöter.

Kyrkofullmäktige bestämmer ramarna för den verksamhet som finns nära dig. Till exempel vilken verksamhet för barn och unga som ska finnas i församlingen, eller hur kör- och konsertverksamheten ska se ut. 

Kyrkofullmäktige utser en styrelse som heter Kyrkoråd som styr verksamheten tillsammans med kyrkoherden som leder verksamheten. Och kyrkofullmäktige utser också församlingsråd, ett för varje församling, som tar det lokala ansvaret för verksamhet och gudstjänster.

Val till stiftet, regionalt

Svenska kyrkan är indelad i 13 stift. Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ och har 81 ledamöter. Stiftens främsta uppgift är att stödja församlingarna i deras verksamhet och förvaltning genom expertis inom flera områden. Till exempel i kyrkoantikvariska frågor när man ska renovera en kyrka. Du väljer vem som ska sitta i stiftsfullmäktige i Göteborgs stift.

Val till kyrkomötet, nationellt

Kyrkomötet är Svenska kyrkan högsta beslutande organ med 251 ledamöter. Det beslutar om kyrkans gemensamma och övergripande frågor. Kyrkomötet behandlar också frågor om hur kyrkan ska arbeta med klimatfrågan och vilka psalmer som ska finnas i psalmboken. Kyrkomötet beslutar till exempel om kyrkohandboken - den bok där det står hur vi ska fira våra gudstjänster, vilka texter, böner och liturgiska sånger som får användas.

Valnämnd

I alla församlingar eller pastorat måste det finnas en valnämnd. Valnämnden är ansvarig för att kyrkovalet kan genomföras. Detta både med planering och praktiskt under valdagen. Valnämndens ansvar regleras i Kyrkoordningen Avd 9.  

Valnämnden, som består av nio ordinarie och 5 ersättare, utses av kyrkofullmäktige och mandatperioden är fyra år. (KF 2013-12-16 §§31-34

Valnämndens ledamöter:

 • Jörgen Olofsson, ordförande, (Kyrkans Bästa i Tjörns pastorat)
 • Lars-Olof Henriksson, 1 vice ordförande, (S)
 • Els-Marie Larsson, 2 vice ordförande, (Kyrkans Väl i Tjörns pastorat)
 • Inger Bengtsson (S)
 • Susanne Lavén (Klövedals Församlings Bästa i Tjörns pastorat)
 • Henry Hermansson (C)
 • Olof Olsson (Kyrkans vänner i Tjörns pastorat)
 • Inger Johansson (Kyrkans Bästa i Tjörns pastorat)
 • Bengt-Rune Axelsson (Kyrkans Väl i Tjörns pastorat)

Ersättare:

 • Ulf Mellin  (s)
 • Jonas Lindqvist (C)
 • Gunilla Palm (Kyrkans Bästa i Tjörns pastorat)
 • Thomas Kristensson (Kyrkans Väl i Tjörns pastorat)
 • Margareta Hagberg (Kyrkans vänner i Tjörns pastorat)

Sekreterare i valnämnden är Elisabeth Samuelsson.

Alla som har fått beviljat medlemskap och var inskrivna senast 18 augusti 2017  hade rätt att rösta i kyrkovalet 17 augusti. Alla som fyllde 16 år senast på valdagen och är medlemmar i Svenska kyrkan hade rösträtt.

Du blir medlem i kyrkan genom dopet. Är du redan döpt i ett annat kristet samfund kan du bli medlem i Svenska kyrkan efter ett samtal med ansvarig präst i din församling.

Är du osäker på om du är medlem eller har andra frågor om medlemskapet kontaktar du pastorsexpeditionen så hjälper vi dig. Har du gått ur Svenska kyrkan kan du alltid går med igen. Det är bara att lämna in en anmälan.

SOM MEDLEM I SVENSKA KYRKAN

bidrar du till att hjälpa utsatta människor i din närhet och runt om i världen. Vår församling ger hjälper många människor varje år. Vi skapar möjligheter för människor att träffas och hitta ett sammanhang i livet.

Du kan antingen besöka pastorsexpeditionen för att ansöka om medlemskap eller fylla i formuläret nedan, och då får du en inträdesblankett hemskickad. Det finns också en pdf som du kan skriva ut och skicka in till vår bokningscentral.

Vi kontrollerar att alla uppgifter stämmer och skickar en slutlig bekräftelse om ditt nya medlemskap.

FOLKBOKFÖRD UTANFÖR SVERIGE

Om du inte är folkbokförd i Sverige kan du skriftligt ansöka om medlemskap hos Kyrkostyrelsen, 751 70 Uppsala. E-post: kyrkostyrelsen@svenskakyrkan.se
 
Fyll i uppgifterna nedan och skicka in formuläret, så kommer du inom kort att få en inträdesblankett för att bekräfta medlemsskapet.

Med din kyrkoavgift:

 • bidrar du bland annat till verksamhet för barn och unga, körer, familjerådgivning och jourhavande präst
 • är du med och stöttar samhällets mest utsatta både i Sverige och utomlands
 • bidrar du till att kyrkobyggnaderna bevaras och kulturhistoriska värden förs vidare till kommande generationer.
 • Du har också rätt till bröllop och begravning i Svenska kyrkan och dess ordning.

Här kan du ladda ner en ansökan och skicka in. Skicka till Svenska kyrkan Tjörn, Pastorsexpeditionen, Hamngatan 17, 471 32 skärhamn. 

Ansökan om medlemskap>>

Elisabeth Samuelsson

Elisabeth Samuelsson

Svenska kyrkan Tjörn

Kanslist