Ordförandeklubba och Kyrkoordningen
Foto: Carina Etander Rimborg

Kyrkofullmäktige Svenska kyrkan Tjörn 2018-2021

Kyrkofullmäktige väljs vart fjärde år vid kyrkovalet.

Vid valet 17 september 2017 valdes följande personer till kyrkofullmäktige i Svenska kyrkan Tjörn.

Mandatfördelningen blev följande:

 • Arbetarepartiet - Socialdemokraterna (s)  7 mandat
 • Centerpartiet (c) 6 mandat
 • Framtidens kyrka i Tjörns pastorat (FkiTP)  14 mandat
 • Sverigedemokraterna (SD)  4 mandat

Eftersom Sverigedemokraterna bara hade två personer på sin lista stod två stolar tomma i kyrkofullmäktige. Nu är det tre tomma stolar eftersom en av de två på listan är utflyttad från pastoratet.

Följande personer har valts in i kyrkofullmäktige:

(Här är hela listan>>)

Arbetarepartiet - Socialdemokraterna sju ordinarie mandat

(siffran efter namnen är antal personkryss)

1 Ann-Mari Broberg 67
2 Lars-Olof Henriksson 39
3 Jan-Evert Halldin 35
4 Gunilla Johansson 13
5 Mikael Petersson 13
6 Maria Johannessen 13
7 Gerhard Bernhardsson 3

centerpartiet sex ordinarie mandat

(siffran efter namnet är antal personkryss)

1 Margit Karlsson 72
2 Inger Johannisson 25
3 Inga Olsson 24
4 Henry Hermansson 12
5 Svante Blidberg 10
6 Georg Strömbom 7

Framtidens kyrka i Tjörns pastorat 14 ordinarie mandat

(siffran efter namnet är antalet personkryss)

1 Maria Bäckersten 119
2 Maria Eliasson 81
3 Bengt-Rune Axelsson 79
4 Berne Petersson 59
5 Margareta Klàrs 45
6 Jonas Lindqvist 15
7 Lena Arvidsson 9
8 Hans Forsberg 15
9 Ragnhild Vedenbrant 15
10 Josephine Wikström 23
11 Marie Kristiansson 18
12 Margareta Hagberg 22
13 Eva Kjellberg 7
14 Jan Rydberg 9

Sverigedemokraterna fyra ordinarie mandat

(siffran efter namnet är antalet personkryss)

1 Martin Johansson 55
3 ej tillsatta mandat

Vid kyrkofullmäktige 18 december 2017 valdes följande presidium

 • Berne Petersson (Framtidens kyrka) ordförande
 • Henry Hermansson (Centern) 1:e vice ordförade
 • Bengt-Rune Axelsson (Framtidens kyrka) 2:e vice ordförande

 

Tjänsteman och sekreterare i kyrkofullmäktige:

 • Elisabeth Samuelsson

  Elisabeth Samuelsson

  Svenska kyrkan Tjörn

  Kanslist

  Mer om Elisabeth Samuelsson

  Kanslist på pastorsexpeditionen. Sekreterare i kyrkorådet och kyrkofullmäktige samt valnämnden.

Ordförandeklubba och Kyrkoordningen

Kyrkofullmäktige Svenska kyrkan Tjörn 2013-2017

Kyrkofullmäktige väljs vart fjärde år vid kyrkovalet.