Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kristen djupmeditation

Ge dig själv tid till eftertanke och tystnad. Valla kyrka torsdagar 18:00. Uppehåll över jul och i januari.

Kristen djupmeditation i Valla kyrka.
Vi sitter i tystnad i 20 minuter.

Kom i god tid.

Gudstjänsten börjar alltid med klockringning. Därefter sitter vi stilla i 20 minuter framme i koret. Gudstjänsten avslutas med att prästen säger amen och läser välsignelsen.

För den som vill finns det möjlighet till enkelt fika och samtal efter gudstjänsten.

Uppehåll över jul och i januari. Startar igen 14 februari . För aktuella gånger se vår kalender:

www.svenskakyrkan.se/tjorn/kalender

Malin Ringfelter

Malin Ringfelter

Svenska kyrkan Tjörn

Präst