Foto: Alex & Martin

Körminiorer förskola-årskurs 1 i Rönnäng

Onsdagar kl 14:30-16:00 Rönnängs församlingshem. Pysselgrupp för dig som går i barnkören Havsstjärnan.

Vi äter mellanmål, pysslar och har bibelsnack.

För anmälan och mer information, kontakta Lotta Axelsson tel. 0733-23 05 33.

För aktuella datum se: www.svenskakyrkan.se/tjorn/kalender