Foto: Madelen Zander IKON

Kontaktpoolen

Integrationsprojekt i Tjörns kommun

Svenska kyrkan har tillsammans med främst Röda korset och Rädda barnen varit med i arbetet redan från ”starten” för cirka fem år sedan när de första flyktingarna kom till Tjörnbro Park, och arbetar nu även mycket tillsammans med Tjörns kommun. Även andra samfund och organisationer har aktiviteter för nya Tjörnbor och det finns ett väldigt stort engagemang på ön.

Vi är stolta över att vi arbetar så mycket tillsammans, och nu får vi möjlighet att ytterligare samla alla goda krafter som arbetar för samma sak. Mona Hermansson, frivillig inom nätverket ”Kvinnor på Tjörn”, kommer att hålla i projektet tillsammans med en nyanländ person som ännu inte är anställd. Det ger projektet en stor bredd och möjlighet att utnyttja våra sammanlagda stora kontaktnät.

Vi vill arbeta för att binda samman alla goda initiativ som finns, alla de verksamheter som redan är igång, och göra dem kända och mer tillgängliga för alla. Det finns så mycket kraft och god vilja och genom att arbeta tillsammans blir vi ännu starkare.

Mona Hermansson
Mona Hermansson, ansvarig för Kontaktpoolen

Mona, som redan har börjat sitt arbete, kommer att ta personlig kontakt med alla som arbetar med flyktingfrågan på olika sätt för att få en totalbild över arbetet på Tjörn, och för att se var behoven finns, var arbetet behöver utvecklas och var vi som kyrka kan göra mest nytta. Mona har tidigare erfarenhet av att driva projekt inom den sociala sektorn och är därför en väldigt bra resurs i det här arbetet.

Projektet har en styrgrupp som består av representanter från Svenska kyrkan, Tjörns kommun och Röda korset, vilket är en bra grund för ett fortsatt starkt samarbete.

Maria Eriksson, diakon

(detta är en artikel som var med i Petrus nr 1/2017)

Maria Eriksson

Maria Eriksson

Svenska kyrkan Tjörn

Diakon