Klövedals äldreboende Tjörn
Foto: Maria Johanessen Tjörns kommun

Klövedals äldreboende

Gudstjänst varannan onsdag (jämna veckor) kl 16:15. (Utgår när det istället är gemenskapsträff).

Gudstjänst på Klövedals äldreboende varannan onsdag (jämna veckor) kl 16:15.

Reservation för ändringar.

OBS! De onsdagar det är gemenskapsträff på Klövedals äldreboende utgår andakten kl 16.15 och ingår i gemenskapsträffen kl 15.00 istället!