Insamling
Foto: Andreas Gertonsson

Klädinsamlingen har stängt

Rumänieninsamlingen var ett biståndsprojekt som drevs av Svenska kyrkan Tjörn, till stöd för Stadsmissionen i Göteborg och barnhemmet Penilla i Rumänien. Men nu har verksamheten avslutats.

Rumänieninsamlingen

1993 startade Stenkyrka församling sitt biståndsprojekt. 
Genom vår kläd-, sko-, och textilinsamling i Kållekärr har vi hjälpt till att finansiera verksamhets- och driftskostnaderna för barnhemmet Penilla i staden Iasi i norra Rumänien. 
 
I skolan finns 2 klassrum med 20 barn i varje klass samt 8 barn i speciallokaler. I Penillas förskola går just nu 80-85 barn. Det finns också 2 klasser med barn i åldrarna 1-3 år. Ca 50 barn har någon form av fuktionshinder; Downs syndrom, autism, ADHD. Penilla Center har just nu 30 anställda, varav 2 läkare.

Penilla Center (rumänsk webbsida>>)

Insamling var med och stödde barnhemmet Penilla i sitt arbete med att ta hand om dessa barn som annars far mycket illa.
 
Vi har också bidragit också till Stadsmissionen och RIA i Göteborg.

Tack vare frivilliga insatser vid insamlingen och med ert bidrag till fraktkostnader har vi kunnat fortsätta vårt behjärtansvärda biståndsprojekt i så många år.

Med hälsning från Christina Edvardsson och hennes frivilliga medarbetare i Stenkyrka församling