Foto: Josefin Casteryd

Act-gruppen i Svenska kyrkan Tjörn

Svenska kyrkan Tjörn har en internationell grupp som arbetar med nationella och lokala projekt och kampanjer genom Act Svenska kyrkan

Vill du engagera dig?

Alla som vill är välkomna att engagera sig för och med det internationella arbetet. Det kan vara ett långsiktigt engagemang eller bara en punktinsats vid ett enskilt tillfälle. Hör av dig till någon i arbetsgruppen eller till pastorsexpeditionen (0304 66 00 55) så ser vi till att ni får kontakt med varandra.

Gruppen är utsedd av kyrkorådet. Gruppen har att ansvara främst för

 • de olika kampanjer som ACT Svenska kyrkans arbete genomför,
 • samt att ta egna initiativ som främjar Svenska kyrkan Tjörns internationella arbete och utblick.

Gruppen har till exempel anordnat evenamang vid Earth hour i Valla kyrka och funnits med på julmarknaden på Skärhamn torget. 

Internationella gruppen består av följande medlemmar

 • Kerstin Pihl (Stenkyrka) sammankallande (e-post till Kerstin>>)
 • Maria Bäckersten (Stenkyrka)
 • Elisabeth Ivarsson (Rönnäng)
 • Susanne Lavén (Klövedal)
 • Anna Selse
 • Lisbeth Hammar
 • Inger Tönnäng
 • Lars Wångdahl
 • Maria Eliasson
 • Solveig Börjesson
 • Tina Augustsson (Kommunikatör i pastoratet)

Vi lever alla under samma himmel

Vi har alla samma rättigheter. Var med i kampen för varje människas rätt till ett värdigt liv.

Läs mer

Lokalt initiativ

Anna Pettersson grundare av Bulongwa childrens home

Bulongwa Children´s home

Anna Petterson livsverk i Tanzania, Bulongwa

När någon varit ute i världen för ACT Svenska kyrkan  eller Svenska kyrkan Tjörn har haft besök. 

Blogg: Act Svenska kyrkan

Vi lever under samma himmel och har samma värde och rättigheter. Men beroende på var vi föds, eller vilket kön vi har, ser verkligheten olika ut. Tillsammans med kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor, och agerar snabbt när katastrofen inträffar.

Ung i världsvida kyrkan 2016

Hanna var i Tanzania

Hanna Lavén är del av "Ung i den världsvida kyrkan" och besökte Tanzania 8 september till 30 november 2016.

Kerstin Pihl, Msomi Chacha och Acton Lwankomezi utanför Klövedals kyrka.

Msomi och Acton

Msomi Chacha och Acton Lwankomezi var hos Svenska kyrkan Tjörn från 30 april till sista maj 2017.

Sydafrika

Den 29 oktober-6 november besökte kommunikatören Sydafrika för Svenska kyrkans internationella arbetes räkning.