Foto: Carina Etander Rimborg

Gravar och gravskick

Det finns en mängd olika sorters gravar på våra kyrkogårdar och gravplatser.

Sammanlagt hanterar vi cirka 9500 gravplatser på våra sju kyrkogårdar. Det finns många olika gravsätt. Hos oss i Svenska kyrkan Tjörn har vi kistgravar, urngravar, minneslund och askgravplats.

Kistgrav

Valla kyrkogård
Foto: Carina Etander Rimborg

En kistgrav är, som namnen anger, en grav där man gravsätter hela kistan på en begravningsplats eller en kyrkogård. Det görs oftast direkt i samband med begravningen.

På Tjörn har vi sju begravningsplatser. Det är klädesholmens gamla (Bleket), Klädesholmens nya (trolldalen), Klövedal, Lilla Askerön, Rönnäng, Stenkyrka och Valla.

Urngrav

En urngrav är en grav där man gravsätter en urna efter kremeringen. Det sker oftast ett par veckor efter begravningen. (Men det kan också göras i samband med begravningsgudstjänsten om kistan redan är kremerad). Det kan göras på en särskild plats (urnlund) eller så kan man också gravsätta en urna i en befintlig kistgrav. I en urnlund har du en egen plats, kan sätta upp en sten och smycka graven precis som en kistgrav.

Särskilda urnlundar finns på Klövedal, Klädesholmens nya (trolldalen), Rönnäng, Stenkyrka och Valla begravningsplatser.

Minneslund

Minneslund är en gravplats där askan gravsätts – men det är anonymt. Askan grävs ner utan att de anhöriga får vara med och utan att märkas ut. En minneslund har en gemensam plats för att ställa blommor och ljus för anhöriga.

Minneslund finns på fyra begravningsplatser. Klövedal, Rönnäng, Stenkyrka och Valla.

Askgravplats

Askgravplats är en ny form av urnlund. Där får de anhöriga vara med när askan grävs ner. Platsen markeras med en minnesplatta men får inte göras personlig. Det finns en gemensam plats att ställa blommor och ljus. Det är så kallad begränsad gravrätt.

Valla askgravplats
Valla kyrkogårds askgravplats på våren. Foto: Carina Etander Rimborg

Askgravplats finns vid klövedal, klädesholmens nya, rönnängs nya Stenkyrka och valla begravningsplats.

Askgravlund

På andra ställen (bland annat i Göteborg) finns ytterligare en annan form av begravningsplats. Det är askgravlund. Det är mer likt en minneslund men anhöriga får vara med när askan gravsätts. Däremot är platsen inte personlig. En minnesplatta sätts upp på en gemensam sten och det finns också en gemensam plats att ställa blommor och ljus. På Tjörn har vi inte någon askgravlund.

Klädesholmens nya begravningsplats Askgravplatsen Foto: Carina Etander Rimborg

Hitta graven

Hos Gravar.se kan du hitta alla gravar i Sverige. www.gravar.se>>

Där kan du söka på alla gravar i Sverige och du kan också söka på alla gravar på Tjörn. Du väljer då Tjörns pastorat i rullisten. Har du frågor så hör av dig till Niclas Olsson.

Frågor: