Foto: Minna Karlsson

Film: Du är inte ensam. Möt diakon Helena Johannesson

Diakon Helena Johannesson arbetar för att minska ensamheten på Tjörn. Hon driver mötesplatser, ger samtalsstöd och är delaktig i arbetet på S:t Mary.

Du är inte ensam

Svenska kyrkans diakoner arbetar för att göra livet bättre för människor som lever i utsatthet och ohälsa på vår ö. De stöttar dig i livets svåra stunder och skapar mötesplatser för att motverka ensamhet. Under de kommande månaderna får du lära känna våra diakoner och deras arbete i en serie kortfilmer. Denna gång får du möta Helena Johannesson – diakon i Valla församling.  

En stor del av mitt arbete är att motverka ensamhet, bland annat bland äldre. Jag heter Helena Johannesson och är en av diakonerna i Svenska kyrkan på Tjörn, och jag finns i Valla församling. Jag ansvarar för olika mötesplatser, till exempel soppluncher, gemenskapsträffar och samtalsgrupper. Jag möter Tjörnbor i alla åldrar och skeenden i livet. I samarbete med Tjörns kommun arbetar jag för att fånga upp och möta människor i ensamhet.  

När livet känns svårt kan du komma till mig och få samtalsstöd - det som inom kyrkan kallas själavård. Jag är inte samtalsterapeut men kan ”vandra med” i det svåra. Om jag förstår att du behöver en annan typ av stöd, så kan jag hjälpa dig vidare. Du kan få samtalsstöd ensam eller i par, och det är kostnadsfritt. 

Mitt uppdrag som diakon är att hjälpa och stötta medmänniskor, att stå på de förtrycktas sida och att föra ut Jesu budskap i samhället. Det som prästerna predikar, det gör jag. Diakoni är hela församlingens uppdrag, och som diakon har jag ett särskilt ansvar att samordna och driva det arbetet. Hur diakonin och diakonens arbete ser ut beror på vilka behov som finns på just den platsen. 

Kyrkans liv utgår från gudstjänsten och i mitt uppdrag ingår också att vara delaktig där. Jag ansvarar till exempel för förbönen och leder andakter i olika sammanhang, till exempel på äldreboenden. 

Du kan också möta mig på S:t Mary i Skärhamn, som är en second hand och café där vi tar emot människor för arbetsträning och gemenskap.  

Vi diakoner på Tjörn kan ibland ge ett visst ekonomiskt stöd via vår diakonkassa eller hjälpa till att söka hjälp hos andra. 

För mig är det just mötet med människor som alltid varit grunden i mitt arbete. Jag utbildade mig till socionom i början av 1980-talet och har därefter varvat arbete inom kyrkan och i den kommunala socialtjänsten. Jag har arbetat drygt fyra år i Svenska kyrkan på Tjörn och 2021 vigdes jag till diakon av biskopen i Göteborgs stift, Susanne Rappman. Jag är tacksam för mitt uppdrag som diakon och det arbete jag får utföra inom uppdraget. 

Om du behöver hjälp eller stöd, eller någon att prata med så är du välkommen att kontakta mig! 

/Helena Johannesson, diakon i Valla församling. 


* Svenska kyrkan Tjörn har idag fyra diakoner, du är varmt välkommen att kontakta vem du vill för stöd.

Syns inte filmen?

För att kunna visa filmen behöver du ha godkänt alla kakor för hemsidan.

Gör så här för att godkänna alla kakor:

Om du inte har godkänt alla kakor för denna hemsidan, behöver du rensa inställningen och göra om valet.

För webbläsaren Chrome på dator: Gå till inställningar, klicka dig vidare till ”integritet och säkerhet”, och välj ”cookies och annan webbplatsdata”. Längre ned på sidan hittar du ”se all webbplatsdata och alla behörigheter”. Där kan du välja att rensa data från enskilda webbsidor. Öppna upp hemsidan igen och när du blir tillfrågad om kakor välj ”godkänn alla kakor”.

För mobil (iphone): Gå till inställningar, välj din webbläsare, gå till ”avancerat” och tryck på ”webbplatsdata”. Tryck på ”ändra” och markera den webbplats du vill rensa data från. Tryck på radera. Öppna upp hemsidan igen och när du blir tillfrågad om kakor välj ”godkänn alla kakor”.

Diakoner i Tjörns pastorat