En nattvardskalk med vin och ett fat med oblater står på altaret.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Enskild nattvard

Om du är i behov av att ta emot nattvard är det möjligt. Kontakta någon av våra präster så bestämmer ni vidare.

Präster

Svenska kyrkan Tjörns präster

En skål med oblat. På kanten av skålen balanserar en bruten oblat.

Fira nattvard

Det var påsk och Jesus visste att han skulle dödas. På kvällen samlade han sina lärjungar till en sista måltid. I nattvarden minns vi Jesus död och uppståndelse.