Svenska kyrkan Tjörn

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Tjörn Besöks- och postadress: Hamngatan 17, 47132 SKÄRHAMN Telefon: +46(304)660055 E-post till Svenska kyrkan Tjörn

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Diakoni

Diakoni kan beskrivas som kristen tro omsatt i praktisk handling och innebär omsorg om medmänniskan i livets olika situationer.

Diakoni är hela kyrkans ansvar, men de som är anställda som diakoner har ett särskilt ansvar att utöva diakoni. Det kan handla om att ge röst åt svaga, erbjuda mötesplatser och gemenskap och protestera mot övergrepp.

Våra diakoner finns tillgängliga för samtal och besök. Samtalen behöver inte handla om tro utan kan gälla allt från vardagliga bekymmer till de stora frågorna i livet. Vi har tystnadsplikt och samtalen är kostnadsfria. Du når oss genom telefon eller epost.
 

Diakoner Svenska kyrkan Tjörn
Diakonerna hos Svenska kyrkan Tjörn hösten 2016 Bild: Carina Etander Rimborg

Om Diakonins månad

Varje år i september sätt fokus på Diakonins månad som är ett samarbete mellan Svenska kyrkan, Evangeliska frikyrkan, Frälsningsarmén, Equmeniakyrkan, Hela Människan, Pingströrelsen, Svenska Alliansmissionen och Sveriges kristna råd. 

Läs mer här på Sveriges kristas råds webbsida

Om Diakonins månad>>

Diakoner och diakoniassistenter

Maria Eriksson

Maria Eriksson

Svenska kyrkan Tjörn

Diakon

Direkt: 0733 230 515

Gunilla Gustafsson

Gunilla Gustafsson

Svenska kyrkan Tjörn

Diakon

Direkt: 0733 230 514

Växel: 0304 66 00 55

Maria Karlsson Runge

Maria Karlsson Runge

Svenska kyrkan Tjörn

Församlingspedagog, Diakoniassistent

Direkt: 0733 230 520

Växel: 0304660055

Katrin Sörbris

Katrin Sörbris

Svenska kyrkan Tjörn

Diakon

Direkt: 0733 23 05 16

Det diakonala arbetet

...kan man beskriva som kyrkans sociala arbete på Kristi uppdrag genom att ha omsorg om medmänniskan. Diakonin har sitt centrum i gudstjänsten, i ordet, bönen och kring nattvarden.

Det är viktigt att se och synliggöra människan, att ge människor tilltro till sin egen förmåga. "Jag duger som jag är". Alla människor har något att bidra med, alla har ett unikt värde och alla har behov att bli sedda och respekterade.

(Från Svenska kyrkan Tjörns församlingsinstruktion).