Besök på äldreboende
Foto: Alex & Martin IKON

Diakoni

Diakoni kan beskrivas som kristen tro omsatt i praktisk handling och innebär omsorg om medmänniskan i livets olika situationer.

Diakoni är hela kyrkans ansvar, men de som är anställda som diakoner har ett särskilt ansvar att utöva diakoni. Det kan handla om att ge röst åt svaga, erbjuda mötesplatser och gemenskap och protestera mot övergrepp.

Våra diakoner finns tillgängliga för samtal och besök. Samtalen behöver inte handla om tro utan kan gälla allt från vardagliga bekymmer till de stora frågorna i livet. Vi har tystnadsplikt och samtalen är kostnadsfria. Du når oss genom telefon eller epost.

Kontaktuppgifter till Svenska kyrkans Tjörns diakoner och diakoniassistenter hittar du längre ner på sidan. 

Det diakonala arbetet

...kan man beskriva som kyrkans sociala arbete på Kristi uppdrag genom att ha omsorg om medmänniskan. Diakonin har sitt centrum i gudstjänsten, i ordet, bönen och kring nattvarden.

Det är viktigt att se och synliggöra människan, att ge människor tilltro till sin egen förmåga. "Jag duger som jag är". Alla människor har något att bidra med, alla har ett unikt värde och alla har behov att bli sedda och respekterade.

(Från Svenska kyrkan Tjörns församlingsinstruktion).

Diakoner och diakoniassistenter