Besök på äldreboende
Foto: Alex & Martin IKON

Diakoni

Diakoni kan beskrivas som kristen tro omsatt i praktisk handling och innebär omsorg om medmänniskan i livets olika situationer.

Diakoni är hela kyrkans ansvar, men de som är anställda som diakoner har ett särskilt ansvar att utöva diakoni. Det kan handla om att ge röst åt svaga, erbjuda mötesplatser och gemenskap och protestera mot övergrepp.

Våra diakoner finns tillgängliga för samtal och besök. Samtalen behöver inte handla om tro utan kan gälla allt från vardagliga bekymmer till de stora frågorna i livet. Vi har tystnadsplikt och samtalen är kostnadsfria. Du når oss genom telefon eller epost.

Kontaktuppgifter till Svenska kyrkans Tjörns diakoner och diakoniassistenter hittar du längre ner på sidan. 

En person går med en prickig påse i ena handen och en fylld plastkasse i den andra.

Stötta vår diakonikassa

Hjälp oss hjälpa en medmänniska! Fler söker sig till oss för att få hjälp när ekonomin inte går ihop. Vi stöttar med en extra matkasse i slutet av månaden som ett komplement till annan hjälp. Swisha din gåva till 123 664 27 48.

Hjälp vid servering

Bli volontär!

Ditt engagemang behövs! Stort eller litet uppdrag, oftare eller mer sällan spelar ingen roll. Bli vår ideella medarbetare och tillsammans är vi kyrka på Tjörn.

Samtal

Våra diakoner finns tillgängliga för samtal och själavårdande samtal.

Gudstjänst på äldreboende

Äldreboende

Svenska kyrkan besöker regelbundet Tjörns äldreboenden.

Leva-vidare-grupp

För dig som förlorat en partner och behöver någon att dela dina erfarenheter med.

Hålla handen

Stöd och hjälp för barn och unga

För barn och unga som behöver stöd och hjälp har Svenska kyrkan fritidsgården Myggenäs och Livbojen stödgrupper.

S:t Mary Tjörn

Välkommen till S:t Mary second hand och cafè! Vi har öppet tisdagar och torsdagar kl. 11.00-16.00 samt lördagar 11.00-14.00. Du hittar oss på Hamngatan 58 i Skärhamn.

Det diakonala arbetet

...kan man beskriva som kyrkans sociala arbete på Kristi uppdrag genom att ha omsorg om medmänniskan. Diakonin har sitt centrum i gudstjänsten, i ordet, bönen och kring nattvarden.

Det är viktigt att se och synliggöra människan, att ge människor tilltro till sin egen förmåga. "Jag duger som jag är". Alla människor har något att bidra med, alla har ett unikt värde och alla har behov att bli sedda och respekterade.

(Från Svenska kyrkan Tjörns församlingsinstruktion).

Diakoner och diakoniassistenter