En diakon håller en annans hand i sina händer. Ett stearinljus med kristusmonogram brinner på bordet mellan dem.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Diakonerna står alltid på din sida

De allra flesta tar nog för givet att kyrkan ska finnas där för människor som sörjer eller drabbats hårt av livet på andra sätt. Dock är det inte alltid man vet att det då handlar om diakoni.

Vi säger ofta att diakonerna är kyrkans socialarbetare. De skapar mötesplatser, samtalsgrupper och gemenskapsträffar. Här ryms också enskilda samtal och andakter på äldreboenden. Det är ett arbete som synliggör det vi andra ofta missar i samhället. De möter ensamheten, utsattheten, de som inte får pengarna att räcka varje månad.  

– Jag ser att ekonomin för framför allt två grupper blivit mycket sämre och det är ensamstående mammor, eftersom dom ofta har låglönejobb eller timanställningar, och fattiga pensionärer, eftersom det ofta tillkommer kostnader för sjukresor och mediciner, säger Gunilla Gustafsson, diakon i Stenkyrka församling.  

Under hösten lyfter vi upp diakoni i Svenska kyrkan Tjörn. Vi vill vara en röst för de som ingen har, särskilt viktig en höst med val och där priserna stiger. De ekonomiska aspekterna slår hårdast mot de som redan tidigare hade det tufft. Dessutom oroliga tider på andra sätt med ett krig i Ukraina. 

Varför är diakoni viktig i en församling? 

Man kan säga att det är en konkret handling av kärleksbudskapet, att vi ska älska varandra. Medmänniskan står i fokus och utifrån vår kristna tro är det en självklarhet att vara med och skapa ett gott samhälle, i harmoni och rättvisa.  Ett gott samhälle präglas av omsorg om medmänniskan och skapelsen och är socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart.

Arbetet som diakonerna gör kan ske tillsammans med alla goda krafter och på flera plan: med individer, med grupper, i samhället och i församlingen. Det innebär stöd i kris och ensamhet, att lyssna och hjälpa till att visa på vägar framåt. På Tjörn står vi bakom St Mary, en mötesplats i Skärhamn. Inte bara för dem som kommer dit och fikar, utan även för de som kan hitta en plats att arbetsträna på eller ge av sin tid som ideell.   

– Jobbet ger mig möten med enskilda människor där livet kan berättas och knutar lösas upp.  Allt för att livets glöd ska kunna återvända och bidra till livsmod och utveckling, säger Katrin Sörbris, diakon i Rönnängs församling. 

Lyfta människor

En av Katrins drivkrafter är att skapa meningsfull sysselsättning för våra ideella. Hon drivs av att få rekrytera nya människor in i uppgifter och få se dem växa.  

- Att göra varje enskild människa uppmärksam på sin gåva, vad den är bra på, säger hon.