En man i visir tar emot röster från en kvinna som har ryggen mot kameran
Foto: Magnus Aronson

Bud- och brevrösta

Även om du inte har möjlighet att själv ta dig till vallokalen kan du rösta med hjälp av ett bud eller genom att brevrösta.

Budrösta

Att rösta via bud innebär att en person lämnar över dina röster i ett särskilt, igenklistrat kuvert. Du behöver ett särskilt budröstningspaket som du kan beställa från pastorsexpeditionen 0304-66 00 55 eller tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

Budet lämnar sedan det igenklistrade kuvertet antingen på valdagen den 19 september i din vallokal, eller som förtidsröstning i den församling eller pastorat du tillhör, under perioden 6:e till 19:e september. Hos oss på Tjörn tar vi emot förtidsröster på pastorsexpeditionen vid Skärhamn Torget (Hamnvägen 17).

Budet behöver ha med sig ID-handling. På ytterkuvertet ska du skriftligt ha intygat att du själv lagt valsedlarna i kuverten i närvaro av två vittnen. De två vittnena ska också ha intygat detta på kuvertet. Bud och vittnen behöver vara minst 18 år gamla.

Brevrösta

Om du inte själv kan ta dig till vallokalen på valdagen, eller inte kan eller vill förtidsrösta, kan du brevrösta. Det gäller också för dig som vistas utomlands. Du behöver vara folkbokförd i en församling i Sverige för att kunna delta i kyrkovalet. Det räcker alltså inte med att ”bara” vara medlem i Svenska kyrkan.

För att brevrösta behöver du ett brevröstningspaket. Även det kan du hämta eller beställa på 0304-66 00 55 eller tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se. Det kan även hämtas vilken församlings- /pastorsexpedition som helst i landet, samt på stiftskanslier och på kyrkokansliet i Uppsala.

Du kan brevrösta när du har fått ditt röstkort. Posta din brevröst så att den är framme hos stiftsstyrelsen senast fredag den 17 september 2021.

På ytterkuvertet ska du skriftligt ha intygat att du själv lagt valsedlarna i kuverten i närvaro av två vittnen. De två vittnena ska också ha intygat detta på kuvertet. Bud och vittnen behöver vara minst 18 år gamla.