Foto: Ninnie Alstersjö

Boka här

För att boka dop, vigsel, begravning eller ett församlingshem för annan verksamhet så tag kontakt med vår pastorsexpedition som har hand om alla våra lokaler på Tjörn.

0304 66 00 55

eller skicka e-post till

tjorn.pastorat@svenskakyrkan.se

Öppettider:

Måndag -Torsdag 9-12, 13-16

Fredag 9-12

Nu hyr vi åter ut församlingshemmen, men på grund av pandemin är maxantalet begränsat till 30 personer.

Liselott Henriksson

Liselott Henriksson

Svenska kyrkan Tjörn

Bokningsadministratör

Elisabeth Samuelsson

Elisabeth Samuelsson

Svenska kyrkan Tjörn

Kanslist

Simon Axelsson

Simon Axelsson

Svenska kyrkan Tjörn

Pastorsexpeditionen, IT / Telefoni ansvarig