Foto: Carina Etander Rimborg

Boka här

För att boka dop, vigsel, begravning eller ett församlingshem för annan verksamhet så tag kontakt med vår pastorsexpedition som har hand om alla våra lokaler på Tjörn.

Liselott Henriksson

Liselott Henriksson

Svenska kyrkan Tjörn

Bokningsadministratör

Elisabeth Samuelsson

Elisabeth Samuelsson

Svenska kyrkan Tjörn

Kanslist