Blekets kyrka
Foto: Linn Heiel Ekeborg

Blekets kyrka

Blekets kyrka invigd 1929

Kapellvägen 5, 471 50 Bleket

Hållplats: Blekets skola

Det finns några få parkeringsplatser utanför kyrkan.

Tanken på ett kapell i Bleket föddes år 1925. Vägen till Stenkyrka var lång och mycket dålig så det var svårt att ta sig dit. En syförening och en kommitté bildades för att driva frågan om en kyrka i Bleket. Man startade insamlingslistor och auktioner som gav goda resultat, och man började trots de kärva tiderna planera för ett kyrkbygge. Tomten skänktes av Karl Johansson och Albin Rutgersson. Totalt kostade kapellet 8000 kronor varav man lånade 5000. Kyrkoherde Gustav Cederberg gjorde ritningar och byggmästare Hjalmar Olsson, Bleket, var byggherre.

13 januari 1929 invigdes kapellet av biskop E.H. Rodhe och då var det inte mycket mer än en kyrksal. Senare byggdes koret ut och kyrkan fick en altarring. 1977 byggdes under läktaren en sakristia, ett vapenhus och en toalett.

Altaret
Altaret från 1956 är tillverkat i trä och altarprydnaden utgörs av ett förgyllt träkors.

Orgeln
Orgeln byggdes 1966-1967 av Nils Hammarberg. Den har fem stämmor och en manual med bihangspedal.

Kyrkklockorna
När kyrkklockan kom 1955 byggdes också en tornspira till. Klockan är av malm, väger 300 kilo och rings för hand. Den tillverkades hos M och E Ohlssons klockgjuteri i Ystad onsdagen den 22 juni kl 11. Tiden meddelades så att församlingen kunde följa med i arbetet med förböner och lovsång.

Dopfunten
Dopfunten, från 1962, i trä, och tillverkades och skänktes av Hjalmar Olsson. Den målades av Helge Arvidsson från Bleket. Biskop Bo Giertz invigde dopfunten, och det första barnet som döptes i den var Eva Svensson (född 15 oktober 1962). Mamma var Astrid Johansson i Tolleby.