Begravning
Foto: Carina Etander Rimborg

Begravning och Kyrkogårdar

Den kristna riten och begravningen för att säga farväl och tacka för en människa är en gudstjänst. I begravningsgudstjänsten överlämnar vi den döde till Gud.

Begravningen kan vara ett samlande begrepp för tiden från själaringning till minnesstund och uppföljning. Begravningens sammanhang sträcker sig från dödsbädden till avskedet vid graven.

Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten på Tjörn. Det innebär att alla har rätt att begravas oavsett man är medlem eller inte. Men den som tillhör Svenska kyrkan har rätt att begravas i Svenska kyrkans ordning (i kyrkan med präst och musiker). Det vanligaste är att man bokar en begravning via en begravningsbyrå, men vi på pastorsexpeditionen kan hjälpa dig och svara på frågor.

Rutiner avseende en säker och etisk begravning

Gravgrävning och gravsättning skall alltid utföras på ett värdigt och säkert sätt. Vi följer de riktlinjer som finns, och som bl.a. är framtagna av Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund.

Etiska riktlinjer för krematorie>>

Etik vid begravningsverksamhet>>

Kontakt

Begravningsombud:

Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten på Tjörn. Det innebär att alla har rätt att begravas oavsett man är medlem eller inte. Alla i Sverige betalar en begravningsavgift>>.

Men den som tillhör Svenska kyrkan har rätt att begravas i Svenska kyrkans ordning (i kyrkan med präst och musiker).

För att bevaka intresse för dem som inte är medlemmar i Svenska kyrkan så utser Länsstyrelsen ett begravningsombud som du kan ta kontakt med om du undrar något. Här hittar du uppgifter kring begravningsombudet för Tjörns kommun.

Här hittar du uppgifter mer uppgifter från Sveriges krematorie och kyrkogårdsförbund om hur begravningsverksamheten ska granskas>>

Lokaler:

Begravningsgudstjänsten kan äga rum i kyrkan (för dem som är medlemmar i Svenska kyrkan) eller i en neutral lokal (borgerlig begravning). Som huvudman för begravningsverksamheten erbjuder kyrkogårdsförvaltningen båda.

Våra kyrkor på Tjörn

Vi har sju kyrkor på Tjörn. Här kan du läsa mer om de olika kyrkorna.

Ceremonilokal

Ceremonilokal

En neutral lokal för begravningar

Bårtäcket med Valla kyrkas band. Foto Linn Heiel Ekelund.

Bårtäcke

Ett bårtäcke är en vacker textil som läggs på kistan under begravningsakten. Man väljer då oftast en enklare kista och mindre blommor. Endast handbuketter får läggas på bårtäcket. Bårtäcken bokas i samband med bokning av begravning.