Barnhemmet Penilla
Foto: Birgitta Adolfsson

Barnhemmet Penilla

Penilla i Rumänien

1993 startade Stenkyrka församling; Svenska kyrkan Tjörn, sitt biståndsprojekt. Genom kläd-, sko-, och textilinsamling i Kållekärr hjälper vi till att finansiera verksamhets- och driftskostnaderna för barnhemmet Penilla i staden Iasi i norra Rumänien.

I skolan finns 2 klassrum med 20 barn i varje klass samt 8 barn i speciallokaler. I Penillas förskola går just nu 80-85 barn. Det finns också 2 klasser med barn i åldrarna 1-3 år. Ca 50 barn har någon form av fuktionshinder; Downs syndrom, autism, ADHD. Penilla Center har just nu 30 anställda, varav 2 läkare.

Christina Edvardsson,  Birgitta Adolfsson och Carina Johanniesson var och besökte barnhemmet under 2016. De kommer gärna ut och berättar om det arbetet som görs. Kontakta pastorsexpeditionen 0304 66 00 55.

 

Tusen barn har fått hjälp

hösten 2016 besökte birgitta adolfsson, christina edvardsson och carina johanniesson barnhemmet penilla i rumänien, det barnhem som tjörn har stöttat via privata initativ och svenska kyrkan. läs deras reseberättelse här.

Anledningen till att barnhemmet byggdes var synen på handikappade. Det var en skam att ha fått ett barn med handikapp. Barnen gömdes undan eller helt enkelt lämnades bort.
Församlingen i Rumänien som startade barnhemmet Penilla, med mycket hjälp från Sverige, såg behovet att hjälpa dessa barn. De började med tjugofem barn som bodde där hela dygnet. Barnen fick hjälp med mat, kläder, medicin och rehabilitering. När barnhemmet hittat sin form började personalen att bearbeta föräldrarna. De gav dem kunskap om vad ett handikapp berodde på och vilket stöd de behövde.
Förståelsen bland föräldrarna har ökat, men för regimen i Rumänien ska barnen fortsatt behandlas som om de inget handikapp har. De får ingen speciell hjälp varken i skolan eller övriga livet.

barnen bor hemma

Barnhemmet Penilla i Rumänien Foto: Birgitta

Efter några år började en del föräldrar förstå att de kan ta hem sina barn på nätterna och lämna barnen på Penilla på dagarna. En positiv utveckling för barnen och familjen.
Detta gjorde att församlingen började tänka om och det öppnades också ett daghem i samma hus. Detta gjorde så att flera barn och föräldrar kunde få hjälp. Penilla byggdes ut med flera salar och barnhemmet ändrade inriktning till daghem/förskola. Det har också öppnat för syskon och andra barn med olika behov.

100 barn på hemmet i dag

Idag finns det hundra barn i åldrarna ett till åtta år på Penilla uppdelade i olika grupper. Den totala ytan är tusen kvadratmeter. Inriktningen är, att på ett bra sätt slussa de flesta barn ut till vanliga skolor.
Varje grupp består av tjugo barn. Varje sal är cirka femton kvadratmeter. Varje grupp hade sin sal där de hade sina aktiviter utom när de åt lunch. Då fick de gå till matsalen. I matsalen fick två grupper plats åt gången och maten delades ut av kokerskan.
I en av grupperna är det barn med grava handikapp. I de andra grupperna finns både helt friska barn och barn med olika behov. Detta innebär bättre förståelse och ett normalare liv för alla. Ekonomiskt har det också fungerat bättre. Avgifterna familjerna betalar (om de kan) har gjort att personal och standarden på Penilla förbättrats.
Idag kommer det funktionshindrade barn och föräldrar till Penilla från olika delar av Moldavien. Barn och förälder får stanna från två dagar till en vecka och personalen utreder och informerar föräldrarna om barnets problem och behov. Penilla har på så vis blivit ett känt utvecklingscentrum för handikappade barn i detta område.
Personalen som i dag jobbar där är utbildade psykologer, terapeuter, neurologer, housekeeper, lokalvårdare, kökspersonal, vaktmästare och en föreståndare. Lönerna är 300€ i månaden, 30€ mindre än ett vanligt daghem i Rumänien. Men arbetstiden är minst två timmar längre per dag. Det är mycket som är ideellt arbete. Penilla kontrolleras av staten trots att privata förskolor inte får något statligt bidrag. De kontrollerar lärarnas utbildning, kontroll av mat, miljö, byggnation, räddningsplan och så vidare.

tusen barn har fått hjälp

Många barn hämtas med Pernillas buss runt om Iasi och transporteras hem på eftermiddagen. Det är alltid en väntelista till Penilla på tio-femton barn. Tusen barn har passerat Pernilla genom åren. Detta innebär att minst femtonhundra föräldrar, deras mor- och farföräldrar samt syskon har fått en större förståelse för vad ett handikapp innebär. Trettio procent av de handikappade barnen har efter två-tre år kunnat placeras i vanlig skola.
Det känns otroligt rolig att ha fått vara med och hjälpa till med denna utveckling av Pernilla. Trots de knappa ekonomiska resurser, förutsättningar och den inställningen som fanns om handikappade har Penilla lyckats skapa ett välutvecklat, pedagogiskt resurscentrum som gett många barn och föräldrar rättigheter och möjligheter.

på önskelistan

På önskelistan från personalen står uteleksaker, musikinstrument, sjukgymnastsaker, pedagogiskt materiel med mera. Till våren planerar vi att vi fått ihop en hel del av deras önskemål och kan skicka ner till Penilla.

text & bild: birgitta adolfsson