Foto: Tomas Pettersson

Tjörn hoppade på S:t Mary-tåget

När Svenska kyrkan på Tjörn kom i kontakt med S:t Mary tog det inte lång tid innan en second hand-butik och café öppnade i den gamla butikslokalen längs huvudgatan i Skärhamn. Ett beprövat koncept för socialt företagande fick bitarna att falla på plats.

Det är lördag förmiddag, strax efter 11, och redan mycket folk i omlopp på S:t Mary Tjörn. Sommargäster på fyndjakt, ortsbor som träffas för en förmiddagsfika och så de som får allt att fungera –praktikanterna och medarbetarna från Svenska kyrkan.

Förmedlar att alla är sedda och behövda

Caféet och butiken håller öppet för kunder tre dagar i veckan, däremellan pågår förberedelser varje vardag. Det handlar om att baka, städa, ta emot och sortera saker som ska säljas, prismärka och organisera butiken.

Mona Hermansson är ekonom och en av de drivande krafterna bakom S:t Mary Tjörn. Hon och pastoratets diakoner turas om att vara i butiken och att handleda praktikanterna. Några arbetstränar på heltid, vissa bara två timmar om dagen.

Foto: Tomas Pettersson

Just idag står Inger Johannisson och Roger Karlsson bakom cafédisken. En uppgift som också innebär att vara ansiktet utåt.

– Vi testar och utgår från vad praktikanterna vill och kan. För oss är det grundläggande att var och en ska känna sig sedd och behövd, och det vill vi även att de ska förmedla vidare till dem som kommer hit, säger Mona Hermansson.

Tankarna på att starta en social verksamhet började redan 2016. Svenska kyrkan Tjörn fick en del förfrågningar om att ta emot personer som behövde praktik eller arbetsträna, och bland de många ideella i pastoratet fanns en längtan efter en lite större utmaning.

Kyrkorådet satsade medel

Tre år senare fick Mona Hermansson och diakonerna Maria Eriksson och Gunilla Gustavsson upp ögonen för att det fanns något som hette S:t Mary, ett färdigt och beprövat koncept. När de planterat idén hemma på Tjörn beslutade kyrkorådet att avsätta en miljon per år under en projekttid på tre år.

– Vi hoppade på det tåg som redan startat och blev den sjätte församlingen i Sverige som startade upp S:t Mary-verksamhet, säger Mona Hermansson. 

Tillsammans med ordförande i kyrkorådet och kyrkoherde Johan Ernstson gick de Mary-utbildningen. Idag drivs S:t Mary Tjörn som en ideell förening, och målet är att det ska gå runt utan bidrag från pastoratet efter 2023.

Målet med vår verksamhet är i grunden att människor ska må bättre, och det ser vi redan nu, både bland de som arbetstränar, kunder och anställda.

Mona Hermansson, ekonomiansvarig S:t Mary Tjörn

Bygger gemenskaper

Johan Ernstson vill se S:t Mary Tjörn som ett integrationsarbete i vid bemärkelse.

– Integration, om man ska göra det på riktigt, handlar inte bara om människor som nyligen kommit till Sverige. Det handlar om att bygga gemenskaper. Vi behöver integration på olika plan, för att må bra som människor och som samhälle.

– Målet med vår verksamhet är i grunden att människor ska må bättre, och det ser vi redan nu, både bland de som arbetstränar, kunder och anställda, säger Mona Hermansson.

Om man ska prata om framgångsfaktorer för projektet är Mona och Johan överens om att tid, uthållighet och intern förankring har varit avgörande.

– Vi har jobbat under flera år på att förändra vårt diakonala arbete, och med S:t Mary föll pusselbitarna på plats, säger Johan.

Hela församlingen måste äga arbetet

Men det har varit värdefullt att låta det ta tid. Det här är ett arbete som ska ägas av alla i Svenska kyrkan Tjörn, inte bara ett fåtal eldsjälar.

Pastoratet jobbar mot att skapa ett IOP, ett idéburet offentligt partnerskap, med kommunen. Det är ett avtal där kommunen ger bidrag till verksamheter för att underlätta vardagen för kommunens medborgare, eller som på andra sätt gör kommunen till en bättre plats att bo på.

– Att ha S:t Mary som koncept är en stor fördel i samarbetet med kommunen, men också för oss själva och våra brukare. Vi har tydliga, långsiktiga mål och det är lätt att utvärdera verksamheten, säger Johan Ernstson.

Mona Hermansson tycker också att S:t Mary bidrar med en annan viktig pusselbit, nämligen nätverket.

– I S:t Mary-nätverket får vi fortbildning och kan stötta varandra. Vi är många drivande och kompetenta medarbetare i pastoratet och själva verksamheten tror jag att vi skulle kunna fixa på egen hand, men att möta andra i samma process ger en kick.  

Anmäl dig till Mary-utbildningar

Mary-utbildningarna erbjuds anställda i Svenska kyrkans församlingar och verksamheter som tar emot eller planerar att börja ta emot långtidsarbetslösa för arbetsträning. En särskild utbildningssatsning pågår hösten 2022 och våren 2023. Anmäl dig nu!